X-Files Components by Krzysztof Szyszka 
Najlepszy komponent DBGrid dla Delphi 
i VCL Grid dla QuickReport Komponenty
Pobierz gratis
Pomoc techniczna
Wizytówka
Zarejestruj teraz!English version here
Database Works!
Główna strona X-Files Components English version here
Menu strony

Komponenty z pakietu X-Files

Komponenty z pakietu X-DBData

Komponenty TXDBGrid oraz TXDBColumn, TXDBEditor, TXDBNavigator

Komponent TXQRGrid

Komponenty TXDBColumns oraz TXDBPrintColumns

Gradientowe kontrolki

Pobierz gratis

Zarejestruj teraz!

Opis komponentów

X-Files Components Pakiet X-Files Components zawiera zestaw komponentów wizualnych przeznaczonych dla Delphi 5, 6, 7, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, XE, XE2, XE3, XE4, XE5, XE6, XE7, XE8, 10 Seattle, 10.1 Berlin i C++Buildera 5, 6, 2006, 2007, 2009, 2010, XE, XE2, XE3, XE4, XE5, XE6, XE7, XE8, 10 Seattle, 10.1 Berlin, 10.2 Tokyo.

Pakiet X-DBGrid Component zawiera zestaw fundamentalnych komponentów dla programistów baz danych, które stanowią główną cześć pakietu X-Files Components.

Pakiet X-DBData Components został stworzony do bezpośredniego używania dowolnych indeksowanych struktur danych z komponentami bazodanowymi, a w szczególności z TXDBGrid.

Pakiet X-DBData Components

Pakiet X-DBData Components zawiera zestaw specjalnych data setów i data providerów pozwalających korzystać z dowolnych klasycznych i generycznych struktur danych jak z tabel bazodanowych. Pakiet X-DBData Components jest naszym odrębnym produktem. Korzystanie z tego pakietu nie wymaga posiadania żadnego innego naszego produktu, ale żeby skompilować zawarty w nim program demonstracyjny trzeba mieć zainstalowany pakiet X-DBGrid Component lub X-Files Components. Wystarczy pobrać i zainstalować darmowy pakiet w wersji Trial. Zobacz szczegółowe informacje o tym pakiecie.

Pakiet X-DBGrid Component

Main DB-Aware controls:

TXDBGrid

TXDBGrid jest mocnym funkcjonalnym rozszerzeniem standardowego komponentu TDBGrid. TXDBGrid nie tylko ładnie wygląda, ale również udostępnia wiele dodatkowych możliwości, takich jak: fixed columns, Windows themes i custom styles, wiele wariantów gradientowego stylu rysowania, proportional scrolling dla każdego DataSet nawet z filtrem, expandable columns i title headers, checkboxes, hot buttons, ikonki w tytułach kolumn i na indicatorze, wiele wariantów rysowania ikonek w komórkach, markery sortowania i sortowanie po wielu kolumnach, enhanced lookup lists, data lists, kalkulator, kalendarz, zapis i odczyt układu kolumn, ulepszoną obsługę dla trybu bdRightToLeft BiDiMode, extended rows, columns and cells selection, auto-number and auto-select column, hints and tooltips, column stretching i wiele, wiele więcej ...

TXDBGrid oferuje ponadto: automatycznie przeliczany szybki numer porządkowy (Lp.), automatycznie zmieniany porządek sortowania we wszystkich standardowych klasach DataSet (ADO, BDE, CDS, DBX, IBX, FireDAC) i wielu innych komponentach DAC od firm trzecich, automatycznie wyliczane podsumowania kolumn dla całego DataSet i/lub dla zaznaczonych wierszy (SelectedRows), 4 rodzaje zintegrowanych wierszy podsumowań (totals footers), rozbudowaną funkcjonalność kolumn lookup, uniwersalny panel wyszukiwania, zintegrowany system filtrowania danych i automatyczną listę filtra dla każdej kolumny (auto-filter).

Komponent TXDBGrid jest w pełni zgodny ze standardowych TDBGrid i może służyć jako zamiennik bez utraty dotychczasowych ustawień. TXDBGrid posiada własny Column Editor i Designer, który umożliwia obsługę wszystkich nowych właściwości w kolumnach.

TXDBColumn

TXDBColumn reprezentuje samodzielny edytor kolumn. TXDBColumn oferuje taką samą funkcjonalność jak inplace editor dla wybranej kolumny w TXDBGrid. TXDBColumn używa bezpośrednio wszystkich właściwości kolumny ustawionych w TXDBGrid. Wynik edycji danych w TXDBColumn jest zwracany do TXDBGrid.

TXDBEditor

TXDBEditor reprezentuje samodzielny edytor pól z DataSet. TXDBEditor oferuje taką samą funkcjonalność dla pól z DataSet, jak inplace editor w komponencie TXDBGrid. TXDBEditor pozwala ustawić właściwości podobne do właściwości kolumn w TXDBGrid. Wynik edycji danych w TXDBEditor jest zapisywany bezpośrednio do DataSet. Gdy właściwość DataSource nie jest ustawiona, TXDBEditor potrafi pracować jak zwykły edytor non db-aware.

TXDBNavigator

TXDBNavigator reprezentuje gradientowy nawigator baz danych. TXDBNavigator jest funkcjonalnym rozszerzeniem standardowego TDBNavigatora. TXDBNavigator wprowadza kilka nowych właściwości do określania obramowań przycisków, gradientowego stylu rysowania i obsługi ParentBackground.

TXDBColumnsDialog

TXDBColumnsDialog jest komponentem uzupełniającym do TXDBGrid przeznaczonym do zarządzania kolumnami grida w czasie pracy programu. Użytkownik może pokazać/ukryć wybrane kolumny grida przy pomocy wygodnego dialogu, zawierającego listę kolumn z checkboxami.

DB-Aware graphic classes:

TXBlobField & TXGraphicField są nowymi klasami zwiększającymi funkcjonalność klas TBlobField & TGraphicField w celu uzyskania zgodności przypisań pomiędzy graficznym polem BLOB i klasą TPicture dla dodatkowych formatów graficznych. Zastosowanie tych klas pozwala na bezpośrednie używanie komponentów TImage, TDBImage, TQRImage, TQRDBImage z dowolnym formatem graficznym zapisanym w polu BLOB (*.bmp, *.ico, *.gif, *.png, *.jpg i inne wspierane przez FieldGraphicClass).

Gradient graphic classes:

TXFGradient jest podstawową klasą dla gradientowego stylu rysowania. Klasa zbiera wszystkie właściwości i metody potrzebne do realizacji gradientowego rysowania dla wszystkich kontrolek. TXFGradient wprowadza zestaw właściwości i opcji do wyboru różnych wariantów gradientowego stylu. Właściwości, metody i zdarzenia z tej klasy pozwalają na samodzielną implementację gradientowego stylu rysowanie dla innych kontrolek.

Pakiet X-Files Components

Zawiera wszystkie komponenty/klasy z pakietu X-DBGrid Component oraz następujące:

DB-Aware reporting controls:

TXQRGrid

TXQRGrid jest komponentem uzupełniającym do TXDBGrid zaprojektowanym do automa- tycznego tworzenia raportu na podstawie bieżących ustawień komponentu TXDBGrid i jego wydrukowania na drukarce lub prezentacji w postaci podglądu. TXQRGrid tworzy dynamicznie kompletny raport w formacie QuickReport dokonując automatycznego dopasowania raportu lub podziału na pionowe wstęgi zgodnie z wybranym rozmiarem papieru.

TXDBPrintColumnsDialog

TXDBPrintColumnsDialog jest komponentem uzupełniającym do TXDBGrid i TXQRGrid przeznaczonym do wyboru kolumn drukowanych w trakcie pracy programu. Użytkownik może wybrać, które kolumny grida będą drukowane, przy pomocy wygodnego dialogu zawierającego listę kolumn z checkboxami.

Gradientowe kontrolki

Pakiet X-Files Components 4 został wzbogacony o zestaw gradientowych kontrolek, które mogą w pełni zastąpić odpowiadające im standardowe kontrolki. Przy okazji wyeliminowano migotanie standardowych kontrolek podczas operacji Resize i usunięto różne napotkane w nich bugi. Zobacz szczegółowe informacje o tych kontrolkach.

Idź na początek tej strony


Galeria

Poniżej znajduje się kilka zrzutów ekranu z programów demonstracyjnych zawartych we wszystkich pakietach. Kliknij na wybranym rysunku, żeby zobaczyć zrzuty ekranu w powiększeniu.

TXDBGrid 6.0
Windows - zoom
Windows
Light - zoom
Light
Lavender - zoom
Lavender
Emerald - zoom
Emerald
Tablet Dark - zoom
Tablet Dark
Glossy - zoom
Glossy
Custom Styles (RAD Studio XE3, XE4)
XDBGrid - zoom
XDBGrid
XDBGrid - zoom
XDBGrid
XDBGrid - zoom
XDBGrid
XDBGrid - zoom
XDBGrid
XDBNavigator - zoom
XDBNavigator
XFButtons - zoom
XFButtons
XFControls - zoom
XFControls
XDBNavigator - zoom
XDBNavigator
Custom Styles (RAD Studio XE2, XE3, XE4)
XDBGrid - zoom
XDBGrid
XDBGrid - zoom
XDBGrid
XDBGrid - zoom
XDBGrid
XDBGrid - zoom
XDBGrid
XDBGrid - zoom
XDBGrid
XDBGrid - zoom
XDBGrid
XDBGrid - zoom
XDBGrid
XDBGrid - zoom
XDBGrid
XDBNavigator - zoom
XDBNavigator
XDBNavigator - zoom
XDBNavigator
XDBControls - zoom
XDBControls
XDBControls - zoom
XDBControls
XFButtons - zoom
XFButtons
XFControls - zoom
XFControls
XFControls - zoom
XFControls
XFButtons - zoom
XFButtons
X-DBGrid Test dla ADO, BDE, IBX
Test dla ADO - zoom
Test dla ADO
Test dla ADO - zoom
Test dla ADO
Test dla BDE - zoom
Test dla BDE
Test dla IBX - zoom
Test dla IBX
Classic Windows Style Help
Demo #1 - zoom
Demo #1
Demo #2 - zoom
Demo #2
Demo #3 - zoom
Demo #3
Help #1 - zoom
Help #1
Preview #1 - zoom
Preview #1
Preview #2 - zoom
Preview #2
Preview #3 - zoom
Preview #3
Help #2 - zoom
Help #2
Windows XP Style Help
Demo #1 - zoom
Demo #1
Demo #2 - zoom
Demo #2
Demo #3 - zoom
Demo #3
Help #1 - zoom
Help #1
Preview #1 - zoom
Preview #1
Preview #2 - zoom
Preview #2
Preview #3 - zoom
Preview #3
Help #2 - zoom
Help #2
Windows 8 / 7 / Vista Style Help
Demo #1 - zoom
Demo #1
Demo #2 - zoom
Demo #2
Demo #3 - zoom
Demo #3
Help #1 - zoom
Help #1
Preview #1 - zoom
Preview #1
Preview #2 - zoom
Preview #2
Preview #3 - zoom
Preview #3
Help #2 - zoom
Help #2
Classic Windows Style
Buttons - zoom
Buttons
Progress - zoom
Progress
Controls - zoom
Controls
DBControls - zoom
DBControls
Windows XP Style
Buttons - zoom
Buttons
Progress - zoom
Progress
Controls - zoom
Controls
DBControls - zoom
DBControls
Windows 8 / 7 / Vista Style
Buttons - zoom
Buttons
Progress - zoom
Progress
Controls - zoom
Controls
DBControls - zoom
DBControls

Copyright © 1999-2018 X-Files Software
X-Files Components by Krzysztof Szyszka 
Najlepszy komponent DBGrid dla Delphi 
i VCL Grid dla QuickReport