X-Files Components by Krzysztof Szyszka 
Najlepszy komponent DBGrid dla Delphi 
i VCL Grid dla QuickReport Komponenty
Pobierz gratis
Pomoc techniczna
Wizytówka
Zarejestruj teraz!English version here
Database Works!
Główna strona X-Files Components English version here
Menu strony

Komponenty z pakietu X-Files

Komponenty z pakietu X-DBData

Komponenty TXDBGrid oraz TXDBColumn, TXDBEditor, TXDBNavigator

Komponent TXQRGrid

Komponenty TXDBColumns oraz TXDBPrintColumns

Gradientowe kontrolki

Pobierz gratis

Zarejestruj teraz!

Komponent TXDBGrid

TXDBGrid

TXDBGrid jest mocnym funkcjonalnym rozszerzeniem standardowego komponentu TDBGrid. TXDBGrid nie tylko ładnie wygląda, ale również udostępnia wiele dodatkowych możliwości, takich jak: fixed columns, Windows themes i custom styles, wiele wariantów gradientowego stylu rysowania, proportional scrolling dla każdego DataSet nawet z filtrem, expandable columns i title headers, checkboxes, hot buttons, ikonki w tytułach kolumn i na indicatorze, wiele wariantów rysowania ikonek w komórkach, markery sortowania i sortowanie po wielu kolumnach, enhanced lookup lists, data lists, kalkulator, kalendarz, zapis i odczyt układu kolumn, ulepszoną obsługę dla trybu bdRightToLeft BiDiMode, extended rows, columns and cells selection, auto-number and auto-select column, hints and tooltips, column stretching i wiele, wiele więcej ...

TXDBGrid oferuje ponadto: automatycznie przeliczany szybki numer porządkowy (Lp.), automatycznie zmieniany porządek sortowania we wszystkich standardowych klasach DataSet (ADO, BDE, CDS, DBX, IBX, FireDAC) i wielu innych komponentach DAC od firm trzecich, automatycznie wyliczane podsumowania kolumn dla całego DataSet i/lub dla zaznaczonych wierszy (SelectedRows), 4 rodzaje zintegrowanych wierszy podsumowań (totals footers), rozbudowaną funkcjonalność kolumn lookup, uniwersalny panel wyszukiwania, zintegrowany system filtrowania danych i automatyczną listę filtra dla każdej kolumny (auto-filter).

Komponent TXDBGrid jest w pełni zgodny ze standardowych TDBGrid i może służyć jako zamiennik bez utraty dotychczasowych ustawień. TXDBGrid posiada własny Column Editor i Designer, który umożliwia obsługę wszystkich nowych właściwości w kolumnach.

TXDBColumn

TXDBColumn reprezentuje samodzielny edytor kolumn. TXDBColumn oferuje taką samą funkcjonalność jak inplace editor dla wybranej kolumny w TXDBGrid. TXDBColumn używa bezpośrednio wszystkich właściwości kolumny ustawionych w TXDBGrid. Wynik edycji danych w TXDBColumn jest zwracany do TXDBGrid.

TXDBEditor

TXDBEditor reprezentuje samodzielny edytor pól z DataSet. TXDBEditor oferuje taką samą funkcjonalność dla pól z DataSet, jak inplace editor w komponencie TXDBGrid. TXDBEditor pozwala ustawić właściwości podobne do właściwości kolumn w TXDBGrid. Wynik edycji danych w TXDBEditor jest zapisywany bezpośrednio do DataSet. Gdy właściwość DataSource nie jest ustawiona, TXDBEditor potrafi pracować jak zwykły edytor non db-aware.

TXDBNavigator

TXDBNavigator reprezentuje gradientowy nawigator baz danych. TXDBNavigator jest funkcjonalnym rozszerzeniem standardowego TDBNavigatora. TXDBNavigator wprowadza kilka nowych właściwości do określania obramowań przycisków, gradientowego stylu rysowania i obsługi ParentBackground.

Idź na początek tej strony


Przegląd

Główne zalety komponentu TXDBGrid:

 • Podpowiedzi dla komórek z danymi (Hints, ToolTips)
 • Podpowiedzi dla tytułów, nagłówków, indicatora i fillera
 • Definiowalna lista znaczników sortowania (TitleMarkers)
 • Definiowalna lista znaczników indicatora (IndicatorImages)
 • Definiowalne listy obrazków dla kolumn danych (Images)
 • Definiowalna lista obrazków dla tytułów kolumn (TitleImages)
 • Wiele wariantów rysowania obrazków w komórkach danych (ImageDraw)
 • Automatyczne przełączanie znaczników przy wielokolumnowym sortowaniu (OrderFields)
 • Obsługa stałych kolumn grida i wiele sposobów ich prezentacji (FixedCols, FixedStyle)
 • Obsługa pisma od prawej do lewej (BiDiMode) dla krajów Bliskiego Wschodu
 • Obsługa kółek myszy i techniki drag & drop dla zaznaczonych wierszy danych
 • Obsługa zapamiętywania i przywracania bieżącego wiersza danych w gridzie
 • Rozszerzona selekcja wierszy i powiadamianie o zmianach (OnRowSelect)
 • Dodatkowe opcje dla pick/lookup listy (ListOptions)
 • Dodatkowe opcje dla PickList/PickText (PickOptions)
 • Dopasowywanie szerokości kolumn do obszaru roboczego grida (StretchMode)
 • Wielolinijkowe wiersze, przyciski w tytułach kolumn, nagłówki kolumn i wiele więcej ...

Zobacz również, co nowego wprowadzono w wersji 3.x, 4.x, 5.x, 6.x.

Idź na początek tej strony


Galeria

Poniżej znajduje się kilka zrzutów ekranu z programów demonstracyjnych zawartych we wszystkich pakietach. Kliknij na wybranym rysunku, żeby zobaczyć zrzuty ekranu w powiększeniu.

TXDBGrid 6.0
Classic - zoom
Classic
Gradient - zoom
Gradient
Windows - zoom
Windows
Iceberg - zoom
Iceberg
Amethyst - zoom
Amethyst
Cyan Night - zoom
Cyan Night
Coral - zoom
Coral
Emerald - zoom
Emerald
Metropolis - zoom
Metropolis
Auric - zoom
Auric
Carbon - zoom
Carbon
Charcoal - zoom
Charcoal
Custom Styles (RAD Studio XE3, XE4)
XDBGrid - zoom
XDBGrid
XDBGrid - zoom
XDBGrid
XDBNavigator - zoom
XDBNavigator
XDBNavigator - zoom
XDBNavigator
Custom Styles (RAD Studio XE2, XE3, XE4)
XDBGrid - zoom
XDBGrid
XDBGrid - zoom
XDBGrid
XDBGrid - zoom
XDBGrid
XDBGrid - zoom
XDBGrid
XDBNavigator - zoom
XDBNavigator
XDBNavigator - zoom
XDBNavigator
XDBControls - zoom
XDBControls
XDBControls - zoom
XDBControls
X-DBGrid Test dla ADO, BDE, IBX
Test dla ADO - zoom
Test dla ADO
Test dla ADO - zoom
Test dla ADO
Test dla BDE - zoom
Test dla BDE
Test dla IBX - zoom
Test dla IBX
Classic Windows Style Windows XP Style
fsDefault - zoom
fsDefault
fsSoft - zoom
fsSoft
fsNice - zoom
fsNice
ftDefault - zoom
ftDefault
fsFlat - zoom
fsFlat
fsGreat - zoom
fsGreat
fsGray - zoom
fsGray
ftButtons - zoom
ftButtons
fsFine - zoom
fsFine
fsMild - zoom
fsMild
fsMild - zoom
fsMild
ftTabs - zoom
ftTabs
Classic Windows Style Windows XP Style
DBControls - zoom
DBControls
Demo #2 - zoom
Demo #2
Demo #3 - zoom
Demo #3
DBControls - zoom
DBControls
Windows 8 / 7 / Vista Style Windows 8 / 7 / Vista
ftDefault - zoom
ftDefault
ftButtons - zoom
ftButtons
ftTabs - zoom
ftTabs
DBControls - zoom
DBControls

Historia

X-Files Components 1.0 (14 Czerwiec 1999). Pierwsza wersja dla Delphi 4.

X-Files Components 1.1 (4 Lipiec 1999). Pierwsza wersja dla Delphi 3.

X-Files Components 1.2 (9 Wrzesień 1999).

 • Nowe Option - dgIndicatorMarkOff
 • Nowe properties - ImageOffsetX, ImageOffsetY
 • Nowe properties - CheckBox, CheckBoxValues, CheckBoxToggle
 • Nowe procedures - IsCheckBoxValue, ToggleCheckBoxValue

X-Files Components 1.3 (16 Październik 1999). Pierwsza wersja dla Delphi 5.

X-Files Components 1.4 (18 Grudzień 1999).

 • Nowe Option - dgAllowDeleteOff, dgAllowInsertOff
 • Nowe properties - StretchMode, StretchWidthMax, StretchWidthMin, WidthBase
 • Nowe properties - ScrollBarHeight, ScrollBarWidth, TrueWidth
 • Nowe procedures - StretchGrid
 • Nowe events - OnColumnResize, OnColumnScroll, OnRowScroll

X-Files Components 1.5 (26 Marzec 2000).

 • Nowe properties - FillerButton, FillerColor, FixedCols, FixedStyle
 • Nowe properties - RowHeight, TitleHeight
 • Nowe events - OnFillerClick

X-DBGrid Component 2.0 (24 Czerwiec 2000).

 • Nowe procedures - HeaderLeft, HeaderRight
 • Nowe procedures - DisableGrid, EnableGrid, GridDisabled
 • Nowe properties - Report (Visible, TotalType, TotalText, TotalMask)

X-DBGrid Component 2.1 (7 Listopad 2000).

 • Nowe Option - dgMarkerAutoToggle, dgMarkerAscendOnly
 • Nowe properties - FillerHint, FillerIndex, FillerPopupMenu, HintOptions, IndicatorImages, IndicatorPopupMenu, IndicatorWidth, OrderFields, TitleImages, TitleMarkers, LastShiftState
 • Nowe properties - ColLineWidth, RowLineWidth, Indicators, Markers
 • Nowe events - OnCalcImageIndex, OnCellHint, OnIndicatorClick, OnOrderChanged
 • Nowe procedures - BeginOrderUpdate, EndOrderUpdate, SetupOrderFields
 • Nowe properties - EditorHint, ToolTips, ToolTipsWidth, TransparentColor, Images, AutoToggle, Hint, HeaderHint, HeaderHintRows, ImageIndex, MarkerIndex, OrderIndex
 • Nowe procedures - ToggleMarker, UpdateMarkers
 • Nowe procedures - ModifyOrderFileds, ExtractOrderFields, CommaToSemicolon, SemicolonToComma

X-DBGrid Component 2.2 (21 Marzec 2001).

 • Kontekstowy system podpowiedzi
 • Własny edytor wielolinijkowych tekstów
 • Pełna obsługa właściwości BiDiMode

X-DBGrid Component 2.3 (17 Lipiec 2001). Pierwsza wersja dla Delphi 6.

X-DBGrid Component 2.4 (25 Listopad 2001).

 • Nowe Options - dgAutoUnselectOff, dgExtendedSelect
 • Nowe properties - SelectionAnchor, DragRows
 • Nowe procedures - SelectAll, SelectRows, InvertAll, InvertRows, UnselectAll, UnselectRows, ColGetText, ColSetText, DisablePosition, EnablePosition, PositionDisabled
 • Nowe events - OnColGetText, OnColSetText
 • Nowe properties - ListOptions (loAutoDropDown, loSelectNextValue, loAllowClearValue), PickOptions (poDropDownList, poListItemOnly, poSelectPickText, poStoreItemIndex, poAcceptPickList, poAcceptItemIndex), PickText

X-DBGrid Component 2.5 (25 Marzec 2002).

 • Nowe Options - dgInternalSelect
 • Nowe HintOptions- hoDataHints, hoShowDataHints
 • Nowe properties - IndicatorHint, Column.Hint
 • Nowe events - OnColExpand, OnRowSelect
 • Nowe HintCell - hcData, hcIndicator

X-DBGrid Component 2.6 (17 Wrzesień 2002). Pierwsza wersja dla Delphi 7.

X-DBGrid Component 3.0 (7 Wrzesień 2003). Pierwsza wersja dla C++Builder 5 i 6.

 • Nowe Options - dgForceSequence, dgThumbTracking, dgHotButtons
 • Nowe properties - RecNumber, RecCount, AutoNumber, FixedTheme, GridStyle
 • Nowe procedures - ForcedSequence, UpdateSequence, IsGridThemed
 • Nowa class - TGridStyle (DataRowSpace, HeaderRowSpace, TitleRowSpace, TitleColMargin, VisualStyle)

X-DBGrid Component 3.2 (15 Marzec 2004). Pierwsza wersja dla Delphi 8 for .NET.

X-DBGrid Component 3.3 (20 Lipiec 2004).

 • Nowe properties - Ctl3DAuto, DoubleBuffered, EditorColor, FocusRect, HotButtons, ListBorder, MarkerStyle, MarkerTransparent, ResizeOptions, ScrollProp, SelectionColor, SelectRowColor, StripeColor, WheelScrollRows, OnExpandClick, FlatSBMode, Position, DataRowCount, ColumnsWidth, FixedColsWidth
 • Nowe methods - ColumnAtDepth, DefaultEditorColor, DefaultSelectionColor, DefaultSelectRowColor, DefaultStripeColor, DropDownMenu, DropDownPoint, GotoPosition, MouseWheelScrollRows, ThemesEnabled
 • Nowe properties - CheckBoxKind, CheckBoxStyle, DialogOptions, DropDownMenu, DropDownWidth, ExpandCols, ExpandStyle, Visibility, Report.DialogOptions, Title.DropDownMenu
 • Nowa class - TXScrollProp(AutoHidden, Color, ParentColor, ParentStyle, Style, ThumbBar, WinXPMode)

X-DBGrid Component 3.4 (8 Październik 2004). Pierwsza wersja dla Delphi 2005 (.NET & Win32).

 • Nowe events - OnMouseWheel, OnMouseWheelDown, OnMouseWheelUp, OnMouseActivate
 • Nowa method - DefaultSelectCellColor
 • Nowe property - SelectCellColor

X-DBGrid Component 3.5 (10 Kwiecień 2005).

 • Nowe properties - LookupDataSet, LookupKeyField, LookupListFields
 • Nowe ButtonStyle- cbsCalculator, cbsCalendar
 • Nowe ListOptions- loShowToday, loShowTodayCircle, loShowWeekNumbers
 • Nowy event - OnCalcBoldDays
 • Nowy unit - XDBFields
 • Nowa function - FieldGraphicClass
 • Nowe classes - TXBlobField, TXGraphicField

X-DBGrid Component 3.6 (1 Październik 2005). Pierwsza wersja dla BDS 2006.

 • Nowe properties - Settings, AutoStretch
 • Nowy event - OnLayout
 • Nowa method - MoveTo
 • Nowa class - TXDBGridSettings
  + properties - Active, FileName, IniFile, Layout, Options, Section
  + methods - ApplyLayout, EraseLayout, LayoutExists, LoadLayout, ReadLayout, SaveLayout, DefaultFileName, DefaultSection
 • Nowe variables - DefaultDelimiter, DefaultIniFileName, DefaultRegistryKey
 • Nowe functions - ScanStr, ScanInt

Idź na początek tej strony


Copyright © 1999-2024 X-Files Software
X-Files Components by Krzysztof Szyszka 
Najlepszy komponent DBGrid dla Delphi 
i VCL Grid dla QuickReport