X-Files Components by Krzysztof Szyszka 
Najlepszy komponent DBGrid dla Delphi 
i VCL Grid dla QuickReport Komponenty
Download
Pomoc techniczna
Wizytówka
Zarejestruj teraz!English version here
Database Works!
Główna strona X-Files Components English version here
Menu strony

Pobierz X-DBData Components

Co nowego ?

Co już było ?

Pobierz Trial

Pobierz Demos

Darmowy upgrade

Opis komponentów

Zarejestruj teraz!

Pobierz gratis

Co nowego ?

Co nowego w wersji 8.2 ?
 • Nowe pakiety skompilowane z użyciem RAD Studio 12.1 Athens!!!

 • Nowy moduł XDBConstsHU.pas przetłumaczomy przez István Pongrácz - dzięki István!
 • Poprawiono: zewnętrzny DataSet.OnFilterRecord był usuwany przy niszczeniu formy TXDBGrida
 • Poprawiono: przepełnienie stosu przy szybkim użyciu kółek nad TXDBGrid na serverze terminali
Co nowego w wersji 8.1 ?
 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder 12 Win32/Win64!!!

 • Ulepszono: rysowanie obrazu z częściową przezroczystością z właściwości Images
 • Poprawiono: nie można ustawić w czasie projektowania PanelOnTop = True (tylko RAD 11)
 • Poprawiono: nie można zwiększyć szerokości kolumny gdy StretchMode = True
Co nowego w wersji 8.0 ?
 • Nowe pakiety skompilowane z użyciem RAD Studio 11.3 Alexandria!!!

 • Nowy moduł XDBToolMenu zawiera definicje nowej klasy TXDBGridToolMenu!!!
 • Nowa właściwośc TXDBGrid.ToolMenu tworzy gotowe do użycia predefiniowane PopupMenu
 • Nowa właściwość TXDBGrid.PopupToolMenu pozwala użyć ToolMenu jako TXDBGrid.PopupMenu
 • Nowa właściwość TXDBGrid.FillerToolMenu pozwala użyć ToolMenu jako TXDBGrid.FillerMenu

 • Nowa właściwość TXDBGrid.ToolMenuItems określa elementy widoczne w menu narzędzi
 • Nowa właściwość TXDBGrid.ToolMenuSubItems określa elementy widoczne w podmenu narzędzi
 • Nowa właściwość TXDBGrid.ToolMenuSubItemsEx określa dalsze elementy w podmenu narzędzi
 • Nowe zdarzenia: OnToolMenuCreate, OnToolMenuUpdate, OnToolMenuPopup, OnToolMenuClick

 • Nowa właściwość TXDBGridColumns.Settings do zapisu ustawień kolumn do text/file/stream
 • Nowa procedura TXDBGridColumns.ApplySettings do odtwarzania kolumn z text/file/stream
 • Nowa właściwość TXDBGridFilter.Settings do zapisu ustawień auto-filtra do text/file/stream
 • Nowa procedura TXDBGridFilter.ApplySettings do odtwarzania auto-filtra z text/file/stream
 • Nowa właściwość TXDBGridFilter.Visible do sprawdzenia widoczności ikonki auto-filtra

 • Nowe opcje właściwości TXDBGridSettings.Options (soMultiSelect, soSelectedRow, soStriped-Rows, soAutoFilter, soFiltered, soFilters) zapisywane do plików *.ini oraz do rejestru
 • Nowa właściwość TXDBGridSettings.ExeName uses Application.ExeName w DefaultRegistryKey
 • Wskazówka. Ustaw ExeName na False w starszych projektach używających DefaultRegistryKey

 • Nowa funkcja TXColumn.DesignedWidth zwracająca szerokość kolumny z trybu projektowania
 • Nowa właściwość TXColumn.DelimiterText rozdzielająca wybrane elementy dowolnym tekstem
 • Nowa właściwość TXDBEditor.DelimiterText rozdzielająca wybrane elementy dowolnym tekstem
 • Nowa właściwość TXDBGridTreeView.KeyFields powiela TXDBGrid.KeyFields tylko dla wygody

 • Ulepszono: wyeliminowano większość przypadków migotania poziomego i pionowego scrollbara
 • Ulepszono: zablokowano wyświetlanie niechcianego system PopupMenu dla kilku kontrolek
 • Ulepszono: wprowadzono znaczące zmiany w sterowaniu TreeView, ScrollBars i StretchMode
 • Ulepszono: sterowanie AutoLoadLayout/AutoSaveLayout gdy Columns.State jest csDefault
 • Ulepszono: sterowanie działaniem RefreshDataSet gdy Columns.State jest csDefault

 • Ulepszono: nasze programy demo mają teraz PopupToolMenu - użyj prawego przycisku myszy!
 • Ulepszono: wszystkie programy demo zostały odświeżone dla czcionki Segoe UI (od RAD 11)
 • Ulepszono: Wizytówka X-Files Components jest teraz skalowana pod Delphi IDE (od RAD 11)
 • Ulepszono: X-DBGrid Designer i Columns Editor zachowują ostatnio wyświetlaną pozycję
 • Poprawiono: kilka drobnych bugów wykrytych w komponencie grida

Zobacz również: Co już było ?


Wymagania

Pakiety wymagają używania ostatnich uaktualnień dla danej wersji Delphi/C++Buildera: Delphi 5.01, Delphi 6.02 RTL 3, Delphi 7.01, Delphi 2005.03 Win32, Delphi 2006.02 Win32, Delphi 2007.03 Win32, Delphi 2009.03 Win32, Delphi 2010.05 Win32, Delphi XE.01 Win32, Delphi XE2.04 Win32 & Win64, Delphi XE3.02 Win32 & Win64, Delphi XE4.01 Win32 & Win64, Delphi XE5.02 Win32 & Win64, Delphi XE6.01 Win32 & Win64, Delphi XE7.01 Win32 & Win64, Delphi XE8.01 Win32 & Win64, Delphi 10 Seattle Win32 & Win64, Delphi 10.1 Berlin Win32 & Win64, Delphi 10.2.3 Tokyo Win32 & Win64, Delphi 10.3.3 Rio Win32 & Win64, Delphi 10.4.2 Sydney Win32 & Win64, Delphi 11.3 Alexandria Win32 & Win64, Delphi 12.1 Athens Win32 & Win64, C++Builder 5.01, C++Builder 6.04, C++Builder 2006.02, C++Builder 2007.03, C++Builder 2009.03, C++Builder 2010.05, C++Builder XE.01, C++Builder XE2.04, C++Builder XE3.02 Win32 & Win64, C++Builder XE4.01 Win32 & Win64, C++Builder XE5.02 Win32 & Win64, C++Builder XE6.01 Win32 & Win64, C++Builder XE7.01 Win32 & Win64, C++Builder XE8.01 Win32 & Win64, C++Builder 10 Seattle Win32 & Win64, C++Builder 10.1 Berlin Win32 & Win64, C++Builder 10.2.3 Tokyo Win32 & Win64, C++Builder 10.3.3 Rio Win32 & Win64, C++Builder 10.4.2 Sydney Win32 & Win64, C++Builder 11.3 Alexandria Win32 & Win64, C++Builder 12.1 Athens Win32 & Win64. Możesz nie móc zainstalować tego pakietu dla niektórych wersji Trial lub Personal Delphi/C++Buildera.

Komponent TXQRGrid wymaga do instalacji ostatniej wersji QuickReport Standard dla danej wersji Delphi/C++Buildera. Dla Delphi 5 - QR 3.5 (qr35sd5.exe), dla Delphi 6 - QR 3.5.1 (qr351sd6.exe), dla Delphi 7 - QR 3.5.1 (qr351sd7.exe), dla C++Builder 5 - QR 3.5 (qr35sc5.exe), dla C++Builder 6 - QR 3.5 (qr35sc6.exe). Jeśli zamierzasz używać komponentu TXQRGrid z innymi wersjami QuickReport (np. Professional) powinieneś zarejestrować pakiet X-Files Components Professional (ze źródłami), żeby móc go przekompilować.

Komponent TXQRGrid dla Delphi 2005 i nowszych nie jest dostarczany w pakiecie X-Files Components Standard z powodu braku pakietu QuickReport Standard w tych wersjach Delphi. Żeby móc nadal używać komponentu TXQRGrid dla Delphi 2005 lub nowszych musisz zarejestrować pakiet X-Files Components Professional i QuickReport Professional. Komponent TXQRGrid pracuje poprawnie z ostatnimi wersjami QuickReport Professional 3.6x, 4.0x, 5.0x.

Aby uzyskać (pod Delphi/C++Builder 5 i 6) Windows Themes dla komponentu TXDBGrid oraz aby pozostałe kontrolki dostarczane w pakiecie mogły korzystać z Windows Themes, powinieneś zainstalować Windows XP Theme Manager (freeware by Mike Lischke) oraz zarejestrować pakiet w wersji Professional (ze źródłami), by móc go przekompilować. (Mike Lischke jest autorem modułu Themes dostępnego w Delphi począwszy od wersji 7.)

Aby komponent TXDBGrid mógł wyświetlać dodatkowe formaty graficzne (*.pcx, *.scr, *.tif, *.eps, etc.) powinieneś pobrać GraphicEx library by Mike Lischke (Mozilla Public Licence 1.1) oraz zarejestrować pakiet w wersji Professional (ze źródłami).

Aby móc wykorzystać TXBlobField & TXGraphicField jako domyślne klasy dla pól BLOB, musisz zarejestrować pakiet w wersji Professional (ze źródłami), by móc go przekompilować.


Pobierz Trial

Pakiety prezentowane na tych stronach są rozpowszechniane jako Shareware. Korzystając z tej strony, możesz pobrać ich wersje Trial. Wersja Trial może być używana tylko wtedy, gdy Delphi lub C++Builder jest uruchomiony. Każdy pakiet zawiera dodatkowo zestaw programów demo, doskonały system pomocy kontekstowej (ponad 1000 tematów) oraz Developer's Guide w formacie *.pdf nadający się do druku. To pozwoli Ci poznać wszystkie zalety komponentów. Jeśli uznasz je za użyteczne i chciałbyś otrzymać pełną wersję, powinieneś pakiet zarejestrować.

Pakiet Rozmiar Przeznaczony dla Pobierz
X-DBGrid Component 8.2 Trial
Data: 04 Kwiecień 2024
23 136 KB Delphi 5.01
Delphi 6.02 RTL 3
Delphi 7.01
Delphi 2005.03 Win32
Delphi 2006.02 Win32
Delphi 2007.03 Win32
Delphi 2009.03
Delphi 2010.05
Delphi XE.01
Delphi XE2.04 Win32/Win64
Delphi XE3.01 Win32/Win64
Delphi XE4.01 Win32/Win64
Delphi XE5.02 Win32/Win64
Delphi XE6.01 Win32/Win64
Delphi XE7.01 Win32/Win64
Delphi XE8.01 Win32/Win64
Delphi 10 Seattle Win32/Win64
Delphi 10.1 Berlin Win32/Win64
Delphi 10.2 Tokyo Win32/Win64
Delphi 10.3 Rio Win32/Win64
Delphi 10.4 Sydney Win32/Win64
Delphi 11 Alexandria Win32/64
Delphi 12 Athens Win32/64

C++Builder 5.01
C++Builder 6.04
C++Builder 2006.02
C++Builder 2007.03
C++Builder 2009.03
C++Builder 2010.05
C++Builder XE.01
C++Builder XE2.04
C++Builder XE3.01 Win32/Win64
C++Builder XE4.01 Win32/Win64
C++Builder XE5.02 Win32/Win64
C++Builder XE6.01 Win32/Win64
C++Builder XE7.01 Win32/Win64
C++Builder XE8.01 Win32/Win64
C++Builder 10 Seattle Win32/Win64
C++Builder 10.1 Berlin Win32/Win64
C++Builder 10.2 Tokyo Win32/Win64
C++Builder 10.3 Rio Win32/Win64
C++Builder 10.4 Sydney Win32/64
C++Builder 11 Alexandria W32/64
C++Builder 12 Athens Win32/64

Community Edition Win32/Win64
Turbo Delphi Pro Win32
Turbo C++ Pro
Pobierz teraz!
X-Files Components 8.2 Trial
Data: 04 Kwiecień 2024
25 680 KB Delphi 5.01, QuickReport 3.5 Std.
Delphi 6.02 RTL 3, QReport 3.5.1 Std.
Delphi 7.01, QuickReport 3.5.1 Std.
Delphi 2005.03 Win32
Delphi 2006.02 Win32
Delphi 2007.03 Win32
Delphi 2009.03
Delphi 2010.05
Delphi XE.01
Delphi XE2.04 Win32/Win64
Delphi XE3.01 Win32/Win64
Delphi XE4.01 Win32/Win64
Delphi XE5.02 Win32/Win64
Delphi XE6.01 Win32/Win64
Delphi XE7.01 Win32/Win64
Delphi XE8.01 Win32/Win64
Delphi 10 Seattle Win32/Win64
Delphi 10.1 Berlin Win32/Win64
Delphi 10.2 Tokyo Win32/Win64
Delphi 10.3 Rio Win32/Win64
Delphi 10.4 Sydney Win32/Win64
Delphi 11 Alexandria Win32/64
Delphi 12 Athens Win32/64

C++Builder 5.01, QuickReport 3.5 Std.
C++Builder 6.04, QuickReport 3.5 Std.
C++Builder 2006.02
C++Builder 2007.03
C++Builder 2009.03
C++Builder 2010.05
C++Builder XE.01
C++Builder XE2.04
C++Builder XE3.01 Win32/Win64
C++Builder XE4.01 Win32/Win64
C++Builder XE5.02 Win32/Win64
C++Builder XE6.01 Win32/Win64
C++Builder XE7.01 Win32/Win64
C++Builder XE8.01 Win32/Win64
C++Builder 10 Seattle Win32/Win64
C++Builder 10.1 Berlin Win32/Win64
C++Builder 10.2 Tokyo Win32/Win64
C++Builder 10.3 Rio Win32/Win64
C++Builder 10.4 Sydney Win32/64
C++Builder 11 Alexandria W32/64
C++Builder 12 Athens Win32/64

Community Edition Win32/Win64
Turbo Delphi Pro Win32
Turbo C++ Pro
Pobierz teraz!
X-Files Developer's Guide 8.1
Data: 08 Listopad 2023
2 378 KB X-DBGrid Component 8.1
X-Files Components 8.1
Pobierz teraz!

Pobierz Demos

Możesz również pobrać gotowe programy Demo przekompilowane w użyciem wersji Professional pakietu. Kod źródłowy programów Demo zawarty jest we wszystkich pakietach wraz z plikiem *.bat, przeznaczonym do ich szybkiej kompilacji.

Program Rozmiar Opis Pobierz
X-DBGrid Component 8.2 Demos
Data: 04 Kwiecień 2024
6 575 KB Kompilowane w Delphi 7 z
X-DBGrid Component Professional.
Pobierz teraz!
X-DBGrid Component 8.2 Demos
Data: 04 Kwiecień 2024
7 052 KB Kompilowane w Delphi 2007 z
X-DBGrid Component Professional.
Pobierz teraz!
X-DBGrid Component 8.2 Demos
Data: 04 Kwiecień 2024
26 065 KB Kompilowane w Delphi XE8 z
X-DBGrid Component Professional.
Pobierz teraz!
X-DBGrid Component 8.2 Demos
Data: 04 Kwiecień 2024
29 771 KB Kompilowane w Delphi 10.4 z
X-DBGrid Component Professional.
Pobierz teraz!
X-DBGrid Component 8.2 Demos
Data: 04 Kwiecień 2024
30 789 KB Kompilowane w Delphi 12.1 z
X-DBGrid Component Professional.
Pobierz teraz!

Program Rozmiar Opis Pobierz
X-Files Components 8.2 Demos
Data: 04 Kwiecień 2024
7 838 KB Kompilowane w Delphi 7 z
X-Files Components Professional.
Pobierz teraz!
X-Files Components 8.2 Demos
Data: 04 Kwiecień 2024
7 925 KB Kompilowane w Delphi 2007 z
X-Files Components Professional.
Pobierz teraz!
X-Files Components 8.2 Demos
Data: 04 Kwiecień 2024
41 290 KB Kompilowane w Delphi XE8 z
X-Files Components Professional.
Pobierz teraz!
X-Files Components 8.2 Demos
Data: 04 Kwiecień 2024
47 077 KB Kompilowane w Delphi 10.4 z
X-Files Components Professional.
Pobierz teraz!
X-Files Components 8.2 Demos
Data: 04 Kwiecień 2024
48 550 KB Kompilowane w Delphi 12.1 z
X-Files Components Professional.
Pobierz teraz!

Jeśli chcesz otrzymać pełną wersję wybranego pakietu, kliknij tutaj.


Darmowy upgrade

Żeby otrzymać darmowy upgrade na swój e-mail (przez 24 miesiące od dnia zakupu) powinieneś wysłać Prośbę o upgrade podając swoje Imię, Nazwisko, Nazwę firmy, Nazwę pakietu i Numer wersji zarejestrowanego produktu. Domyślnie, wszystkie aktualizacje są dostarczane na adres e-mail podany podczas rejestracji. Przed wysłaniem prośby o upgrade należy upewnić się, że podane podczas rejestracji konto e-mail akceptuje załączniki o rozmiarze do 30 MB w postaci pliku *.zip zawierającego w środku plik *.exe. Aktualizacje są zwykle dostarczane w ciągu 24 godzin.

UWAGA. Jeśli upgrade nie dotrze w ciągu 24 godzin, sprawdź najpierw swój filtr antyspamowy lub wyślij ponownie Prośbę o upgrade podając inny adres e-mail. Wszystkie otrzymane prośby są obsługiwane na bieżąco!

Idź na początek tej strony


Copyright © 1999-2024 X-Files Software
X-Files Components by Krzysztof Szyszka 
Najlepszy komponent DBGrid dla Delphi 
i VCL Grid dla QuickReport