X-Files Components by Krzysztof Szyszka 
Najlepszy komponent DBGrid dla Delphi 
i VCL Grid dla QuickReport Komponenty
Download
Pomoc techniczna
Wizytówka
Zarejestruj teraz!English version here
Database Works!
Główna strona X-Files Components English version here
Menu strony

Pobierz X-DBData Components

Co nowego ?

Co już było ?

Pobierz Trial

Pobierz Demos

Darmowy upgrade

Opis komponentów

Zarejestruj teraz!

Pobierz gratis

Co nowego ?

Co nowego w wersji 6.9.1 ?

 • Nowe pakiety skompilowane przy użyciu RAD Studio 10.3.1 Rio (Build 4899)!!!
 • Wsparcie dla 16 nowych VCL Delphi Styles dostępnych przez GetIt Package Manager
 • Dodano Ctrl+C/Ctrl+V by móc skopiować/wkleić zaznaczone wiersze z/do FilterList
 • Zaktualizowano programy przykładowe żeby pokazać 5 nowych VCL Delphi Styles (10.3)

Co nowego w wersji 6.9 ?

 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder 10.3 Rio Win32/Win64!!!
 • Wsparcie dla darmowych VCL Delphi Styles: Aqua Light Slate 2, Glossy2, Sky 2
 • Poprawiono: niepoprawna wysokość SearchPanel po użyciu ScaleForPPI (>=10.1)
 • Poprawiono: niepoprawny rozmiar kalkulatora bez użycia ScaleForPPI (>=10.1)
 • Poprawiono: gdy ostatnia zaznaczona pozycja jest odznaczana w FilterList

Co nowego w wersji 6.8 ?

 • Nowe pakiety skompilowane przy użyciu RAD Studio 10.2.3 Tokyo (Build 2631)!!!
 • Nowa publiczna metoda ClearAutoFilter w klasie TXDBGridFilter
 • Nowa właściwość published PanelVisible w klasie TXDBGridSearch

Co nowego w wersji 6.7 ?

 • Nowe pakiety skompilowane przy użyciu RAD Studio 10.2.2 Tokyo (Build 2004)!!!
 • Pełne wsparcie dla ponad 60 nowych stylów VCL od DelphiStyles.com!!!
 • Dodano Ctrl+Shift+C by móc skopiować do schowka zaznaczone wiersze grida wraz z tytułami

 • TXDBGrid może teraz używać list wielokrotnego wyboru dla PickList i LookupColumn
 • Nowa opcja loMultiSelectList w Column.ListOptions aktywuje listę wielokrotnego wyboru
 • Nowa opcja loAutoApplyList w Column.ListOptions
 • Nowa właściwość Column.DelimiterLine jako separator zaznaczonych wierszy w polu danych
 • Nowa właściwość Column.DelimiterChar jako separator zaznaczonych wartości w polu danych
 • Nowa właściwość Column.MultiSelectText do wyboru metody prezentacji wielu wartości

 • TXDBEditor może teraz używać list wielokrotnego wyboru dla PickList i LookupColumn
 • Nowa opcja loMultiSelectList w Editor.ListOptions aktywuje listę wielokrotnego wyboru
 • Nowa opcja loAutoApplyList w Editor.ListOptions
 • Nowa właściwość Editor.DelimiterLine jako separator zaznaczonych wierszy w polu danych
 • Nowa właściwość Editor.DelimiterChar jako separator zaznaczonych wartości w polu danych
 • Nowa właściwość Editor.MultiSelectText do wyboru metody prezentacji wielu wartości

 • Zaktualizowano program XDBGridDesign żeby pokazać MultiSelectList w TXDBGrid/TXDBEditor
 • Poprawiono: problem ze scrollbarem przy dgAlwaysShowEditor dla kolumny z CheckBoxem
 • Poprawiono: problem z rows resize podczas edycji pól memo w komórce grida

Mamy również prezent od DelphiStyles.com dla naszych zarejestrowanych użytkowników:
VCL Styles Life-Time Subscription za $129 (zniżka $40). Zapytaj o tę zniżkę po zakupie.

Calypso (DelphiStyles.com)
Calypso (DelphiStyles.com)
Regal Blue (DelphiStyles.com)
Regal Blue (DelphiStyles.com)

Co nowego w wersji 6.6 ?

 • Nowe pakiety skompilowane przy użyciu RAD Studio 10.2.1 Tokyo!!!
 • Nowy moduł XDBConstsPL.pas do dodania do projektu z polskim tłumaczeniem tekstów

 • TXDBGrid może teraz rozwijać/zwijać zagnieżdżony formularz dla komórek danych!!!
 • Nowa właściwość TXColumn.ExpandBox pokazuje ikonki rozwiń/zwiń dla kolumny danych
 • Nowe właściwości w TXColumn: ExpandBoxSize, ExpandBoxThemed, ExpandBoxToggle
 • Nowe metody dla TXColumn: ToggleExpandBox, IsExpandedBox, CellExpandPoint
 • Nowe zdarzenie TXDBGrid.OnCellExpand, aby rozwinąć zagnieżdżony formularz dla komórki
 • Program demo XDBGridDesign został zaktualizowany, aby pokazać nową funkcjonalność

 • TXDBEditor i TXDBColumn mogą mieć teraz powiązaną etykietę!!!
 • Nowa właściwość TXDBEditor.EditorLabel wskazuje na powiązaną etykietę
 • Nowa właściwość TXDBEditor.LabelPosition określa położenie etykiety
 • Nowa właściwość TXDBEditor.LabelSpacing określa odległość etykiety
 • Nowa właściwość TXDBEditor.LabelVisible określa widoczność etykiety

 • Poprawiono: loAutoCloseEditor mogło anulować zmiany wprowadzone do edytora
 • Poprawiono: dgAutoUnselectOff mogło powodować AV przy zamkniętym DataSet
 • Poprawiono: Poprawiono DropDownPoint dla pulpitu z wieloma monitorami

Gradient
Gradient
Custom Style
Custom Style

Co nowego w wersji 6.5 ?

 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder 10.2 Tokyo Win32/Win64!!!
 • Wsparcie dla Custom Styles: Windows10 Green, Purply, SlateGray

 • Nowy typ TCalendarDepth (cdMonth, cdYear, cdDecade, cdCentury)
 • Nowa właściwość TXColumn.CalendarDepth (maksymalna głębokość kalendarza dla kolumny)
 • Nowa właściwość TXDBEditor.CalendarDepth (maksymalna głębokość kalendarza dla edytora)
 • Nowa właściwość TXDBEditor.DrawingStyle (gdsClassic, gdsThemed, gdsGradient)

 • TXDBEditor zastępuje TComboBox w panelu wyszukiwania dla ujednolicenia wyglądu
 • Nowa opcja soFilterRows dla właściwości TXDBGrid.Search.Options
 • Nowy check box "Filter rows" w panelu wyszukiwania w TXDBGrid
 • Nowa właściwość FilterActive w klasie TXDBGridSearch

 • Nowa właściwość TXColumn.ImageMargin do rysowania Images na marginesie kolumny
 • Nowa właściwość TXDBEditor.ImageMargin do rysowania Images na marginesie edytora
 • Nowa właściwość TXDBEditor.Images do przechowania ikonek rysowanych w edytorze
 • Nowe zdarzenie TXDBEditor.OnCalcImageIndex do wybierania ikonek z zestawu Images

 • Nowa opcja loShowImages we właściwości TXColumn.ListOptions
 • Nowa opcja loShowImages we właściwości TXDBEditor.ListOptions
 • Użyj opcji loShowImages do narysowania Images również na DropDownList i FilterList

 • Nowa właściwość public TXDBEditor.Items (dla uzyskania zgodności kodu z TComboBox)
 • Nowa właściwość public TXDBEditor.ItemIndex (dla uzyskania zgodności kodu z TComboBox)
 • Dodano obsługę klawiszy Up/Down/PgUp/PgDn w TXDBEditor, jeśli posiada DropDownList

 • Poprawiono: DropDownList mogło wystawać poza obszar ekranu
 • Poprawiono: przezroczystość dla Images.BkColor = clNone

Windows Theme
Windows Theme
Custom Style
Custom Style

Co nowego w wersji 6.4 ?

 • Nowe edytory danych mogą zastąpić DBEdit, DBComboBox, DBLookupComboBox i inne!!!
 • Pełna funkcjonalność InplaceEditora jest teraz również dostępna w samodzielnych edytorach
 • Pełne wsparcie dla Themes, Styles, AutoSelect, AutoSize, BiDiMode, BorderStyle, Ctl3D, etc.
 • Dostępne style edytora: Auto, Ellipsis, DropDown, DropDownMenu, Calendar, Calculator
 • Dostępne rodzaje rozwijanych list drop-down: pick lists, lookup lists, calendar, calculator
 • Nowa właściwość DropDownOnly do tworzenia dowolnej rozwijanej listy bez pola edycji!!!

 • Nowy komponent TXDBColumn reprezentuje samodzielny edytor kolumn grida!!!
 • Główne właściwości w TXDBColumn: DataColumn, DBGrid, DataField, DataSource
 • Komponent TXDBColumn korzysta bezpośrednio z właściwości kolumn w TXDBGrid
 • Wynik edycji danych w TXDBColumn jest zwracany do komponentu TXDBGrid

 • Nowy komponent TXDBEditor reprezentuje samodzielny edytor pól z DataSet!!!
 • Główne właściwości w TXDBEditor: DataField, DataSource, ListOptions
 • TXDBEditor pozwala ustawić właściwości podobne do właściwości kolumny w TXDBGrid
 • Wynik edycji danych w TXDBEditor jest zapisywany bezpośrednio do DataSet
 • Jeśli właściwość DataSource nie jest ustawiona TXDBEditor edytuje property Text!!!

 • Właściwości rozwijanych list: DropDownMenu, DropDownRows, DropDownWidth
 • Właściwości pick list: PickList, PickText, PickTextFormat, PickOptions, etc.
 • Metody pick list: LoadPickList, LoadPickText, FormatPickText, etc.
 • Typy lookup list: LookupField, LookupKeyField, LookupResultField, LookupValueField
 • Właściwości lookup list: KeyField, LookupDataSet, LookupKeyField, LookupResultField
 • Właściwości lookup list: LookupListFields, LookupListTitles, LookupListWidths
 • Zdarzenia listy: OnCalcBoldDays, OnEditButtonClick, OnListDropDown, OnListCloseUp
 • Zdarzenia textu: OnGetText, OnSetTex

 • Rozszerzony przykład XDBGridDesign demonstruje funkcjonalność TXDBColumn/TXDBEditor
 • Rozrzeszony przykład XDBGridLookups demonstruje listy lookup w TXDBColumn/TXDBEditor

 • Nowa właściwość PickIndex dodana w klasie TXColumn
 • Nowa właściwość GridLineWidth dodana w komponencie TXDBGrid
 • Nowy komponent TXDBGridsADO by móc używać właściwości Sort w TADOQuery w design-time
 • Nowy komponent TXDBGridsCDS by móc ustawić DESC order w TClientDataSet w design-time
 • Poprawiono: niepoprawny rozmiar formatki TXDBColumnsDialog dla RAD Studio 10.1 Berlin
 • Poprawiono: po ustawieniu niepoprawnego Filter możliwy wyjątek przy ponownej zmianie

Windows Theme
Windows Theme
Custom Style
Custom Style

Co nowego w wersji 6.3 ?

 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder 10.1 Berlin Win32/Win64!!!
 • Nowa właściwość DefaultWidthMin/DefaultWidthMax dla domyślnych kolumn
 • Nowa właściwość Column.Title.AutoFilter domyślnie True do blokowania AutoFilter
 • Nowy opcjonalny parametr ScaleFont w metodzie ScaleColumnsBy dla TXDBGrid
 • Zdarzenie ColTextChanged jest wyzwalane również dla checkboxów i kolumn lookup
 • Lista filtra pokazuje teraz również ikonki podłączone do Column.Images
 • Poprawiono: możliwe AV po instalacji Update 1 dla RAD Studio 10 Seattle

Co nowego w wersji 6.2 ?

 • Komponent TXDBGrid rozszerzono o zintegrowany uniwersalny panel wyszukiwania!!!
 • Nowy TXDBGridSearchPanel do zarządzania wyszukiwaniem tekstu przez użytkownika
 • Nowe metody w TXDBGrid: ShowSearchPanel, CloseSearchPanel, UpdateSearchPanel
 • Nowe właściwości w TXDBGrid: SearchPanelVisible, SearchPanelHeight
 • Nowe skróty klawiszowe w TXDBGrid: Ctrl+F, F3, Shift+F3, Ctrl+F3, Alt+F3

 • Nowa klasa TXDBGridSearch i nowa właściwość Search w komponencie TXDBGrid
 • Nowe właściwości w klasie TXDBGridSearch: Active, Color, Options, Text, Visible
 • Nowe metody w klasie TXDBGridSearch: DefaultColor, SwitchOptions
 • Nowe opcje: soCaseSensitive, soWholeWords, soWrapAround, soSkipMessage
 • Nowe metody wyszukiwania: SearchCell(Mode, Text, Options), SearchGrid(Mode)
 • Nowe tryby wyszukiwania: smFirst, smNext, smPrev, smLast

 • Nowy rodzaj TXLookupColumn (lcLookupValueField budowane na polu klucza obcego)
 • Wsparcie dla lcLookupValueField (text, width, alignment, title, filter list)
 • Wsparcie dla ftTimeStamp/ftTimeStampOffset (Calendar, FilterList order, etc.)
 • Wsparcie dla DetailFields przy korzystaniu z ChangeIndexFields/CurrentIndexFields
 • Znaczące przyspieszenie tworzenia i przewijania dużej liczby kolumn
 • Nowa metoda ScaleColumnsBy do skalowania szerokości kolumn grida
 • Nowa opcja dgScaleByParentFont dodana do właściwości OptionsExt

 • Nowe klasy abstrakcyjne TXBookmarkEnumerator i TXColumnEnumerator
 • Nowa klasa TXDBGridCurrentRowEnumerator i właściwość TXDBGrid.CurrentRow
 • Nowa klasa TXDBGridCurrentColEnumerator i właściwość TXDBGrid.CurrentCol
 • Wszystkie enumeratory wierszy i kolumn danych dziedziczą z klas abstrakcyjnych
 • Nowe typy wyliczeniowe używane z enumeratorami: TDataRowEnum, TDataColEnum
 • Nowe metody anonimowe używane z enumeratorami: TDataRowProc, TDataColProc
 • Nowa funkcja GetDataRowEnum(RowEnum: TDataRowEnum): TXBookmarkEnumerator
 • Nowa funkcja GetDataColEnum(ColEnum: TDataColEnum): TXColumnEnumerator
 • Nowa metoda ForEachDataRow używa enumeratorów wierszy i metod anonimowych
 • Nowa metoda ForEachDataCol używa enumeratorów kolumn i metod anonimowych
 • Nowa metoda ForEachDataCell używa obydwu enumeratorów i metod anonimowych
 • Stara metoda ForEachDataCell również używa metod anonimowych (RAD >= 2009)

 • Poprawiono: Niezamierzona konwersja Unicode->ANSI->Unicode dla FilterList
 • Poprawiono: Niezamierzona konwersja Unicode->ANSI->Unicode dla PickList
 • Poprawiono: Niezamierzona selekcja dla Ctrl+Click gdy MultiSelect = msCells
 • Poprawiono: Opcja dgAllowInsertOff blokuje również edycję dla pustego DataSet
 • Poprawiono: Usunięto używanie zwolnionych fields (raportowane przez FastMM)

 • Nowe demo XDBGridLookups używa wszystkich rodzajów LookupColumn (RAD >= XE5)
 • Nowe demo XDBGridTestFDX używa komponentów dostępowych FireDAC (RAD >= XE5)
 • Odświeżone demo XDBGridTestADO korzysta również z nowszych funkcjonalności
 • Odświeżone demo XDBGridTestBDE korzysta również z nowszych funkcjonalności
 • Instalator szuka najpierw danych przykładowych w folderze $(DEMOSDIR)\Data

Windows Theme
Windows Theme
Custom Style
Custom Style

Co nowego w wersji 6.1 ?

 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder 10 Seattle Win32/Win64!!!
 • Wsparcie dla platformy Windows 10 (komponent TXDBGrid i pozostałe)
 • Wsparcie dla nowego stylu Windows10 począwszy od RAD Studio XE8
 • Wsparcie dla nowych stylów RX10: Onyx Blue, Windows10 Blue, Windows10 Dark
 • Wsparcie dla VCL Premium Styles Pack dla użytkowników RAD Studio 10 Seattle

 • Wsparcie dla sortowania listy column TXDBGrida dodane do TXDBColumsDialog
 • Wsparcie dla sortowania TXDBCustomData i klas potomnych dodane do XDBGrids.pas
 • Wsparcie dla SDAC (TMSQuery/TMSTable/TMSStoredProc) dodane do XDBGridsADD.pas
 • Poprawiono: dgMouseScrolling mogło zaznaczać wiersze przy edycji sortowanego pola

Co nowego w wersji 6.0 ?

 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder XE8 Win32/Win64!!!
 • Wsparcie dla nowych stylów w RAD Studio XE8: Glow, Radiant, Sky, Tablet Light, Vapor
 • Pakiety dla .NET personalities 8/2005/2006/2007 już nie są obsługiwane!

 • TXDBGrid został zintegrowany z systemem filtrowania danych w klasie TDataSet!!!
 • Nowe właściwości w klasie TXDBGrid: Filter, Filtered, OnFilterRecord
 • Nowa klasa TXDBGridFilter do zarządzania wewnętrznym filtrowaniem (FilterGrid)
 • Nowe właściwości w klasie TXDBGridFilter: AutoFilter, AutoUpdate, Filtered
 • Nowe opcje w klasie TXDBGridFilter: foAutoApplyList, foListAlignment, ...
 • Nowa klasa TXDBGridFilterList realizuje wygodną listę automatycznego filtrowania
 • Nowa lista filtra jest dostępna dla każdej kolumny (przyciski rozwijania w tytułach)
 • Nowe właściwości w klasie TXColumn: FilterList, FilterText, Filtered
 • Nowe zdarzenia w klasie TXDBGrid: OnFilterChanged, OnFilterUpdated

 • Nowa publiczna klasa TXDBGridEditor zastępuje wewnętrzną klasę TXDBGridInplaceEdit
 • Nowa publiczna klasa TXDBGridDataList zastępuje wewnętrzną klasę TXPopupDataList
 • Nowa publiczna klasa TXDBGridPickList zastępuje wewnętrzną klasę TXPopupPickList
 • Nowa publiczna klasa TXDBGridCalendar zastępuje wewnętrzną klasę TXPopupCalendar
 • Nowa publiczna klasa TXDBGridCalculator zastępuje wewnętrzną klasę TXPopupCalculator
 • Każda nowa rozwijana lista dziedziczy ze wspólnej publicznej klasy TXDBGridDropDownList
 • Każda lista obsługuje klasyczne i gradientowe style oraz Windows Themes i Custom Styles
 • Wszystkie nowe klasy zostały napisane od podstaw

 • Nowa funkcja protected GetEditorStyle zastępuje dotychczasową funkcję GetEditStyle
 • Nowa funkcja protected GetEditorListClass do rejestrowania własnych list edytora
 • Nowa funkcja protected GetFilterListClass do rejestrowania własnych list filtra

 • Nowa akcja pod FillerClick dla FillerIndex = -22 (pokaż/ukryj przyciski auto-filtra)
 • Nowe zdarzenie OnColTextChanged występuje gdy Field.Text został zmieniony przez edytor
 • Nowa opcja loBoldSundays w ListOptions do wytłuszczenia niedziel w rozwijanym kalendarzu
 • Nowa opcja dgForceSystemButton do pokazania systemowego przycisku dla Themes i Styles
 • Nowa opcja dgForceSystemMarker do pokazania systemowego markera dla Themes i Styles
 • Nowa opcja dgShowEditorByCharOff by zapobiec pokazywaniu edytora przez klawisze znaków
 • Opcja dgAutoUnselectOff została przywrócona (tylko podczas selekcji wierszy)
 • Opcja dgExtendedSelect pozwala użyć klawiszy Ctrl+Z do wyczyszczenia selekcji
 • Opcja dgMouseTracking teraz działa również wraz z włączoną opcją dgMultiSelect
 • Opcja dgScrollGridMode została ulepszona przy włączonej opcji dgMouseTracking
 • Wyłączanie opcji dgTotalColLines działa również dla Windows Themes i Custom Styles

 • Nowa metoda SwitchOptions do łatwego przełączania wybranych opcji w Options
 • Nowa metoda SwitchOptionsEx do łatwego przełączania wybranych opcji w OptionsEx
 • Nowa metoda SwitchOptionsExt do łatwego przełączania wybranych opcji w OptionsExt
 • Nowa metoda SwitchDrawingOptions do przełączania wybranych opcji w DrawingOptions
 • Nowa metoda SwitchHintOptions do łatwego przełączania wybranych opcji w HintOptions
 • Nowa metoda SwitchMultiSelectOptions do przełączania wybranych opcji w MultiSelectOptions
 • Nowa metoda SwitchResizeOptions do łatwego przełączania wybranych opcji w ResizeOptions
 • Nowa metoda SwitchStyleElements do łatwego przełączania wybranych opcji w StyleElements
 • Nowa metoda SwitchSystemStyleElements do przełączania opcji w SystemStyleElements
 • Nowa metoda SwitchListOptions do łatwego przełączania wybranych opcji w ListOptions
 • Nowa metoda SwitchPickOptions do łatwego przełączania wybranych opcji w PickOptions

Windows Theme
Windows Theme
Custom Style
Custom Style

Zobacz również: Co już było ?


Wymagania

Pakiety wymagają używania ostatnich uaktualnień dla danej wersji Delphi/C++Buildera: Delphi 5.01, Delphi 6.02 RTL 3, Delphi 7.01, Delphi 2005.03 Win32, Delphi 2006.02 Win32, Delphi 2007.03 Win32, Delphi 2009.03 Win32, Delphi 2010.05 Win32, Delphi XE.01 Win32, Delphi XE2.04 Win32 & Win64, Delphi XE3.02 Win32 & Win64, Delphi XE4.01 Win32 & Win64, Delphi XE5.02 Win32 & Win64, Delphi XE6.01 Win32 & Win64, Delphi XE7.01 Win32 & Win64, Delphi XE8.01 Win32 & Win64, Delphi 10 Seattle Win32 & Win64, Delphi 10.1 Berlin Win32 & Win64, Delphi 10.2.3 Tokyo Win32 & Win64, Delphi 10.3.1 Rio Win32 & Win64, C++Builder 5.01, C++Builder 6.04, C++Builder 2006.02, C++Builder 2007.03, C++Builder 2009.03, C++Builder 2010.05, C++Builder XE.01, C++Builder XE2.04, C++Builder XE3.02 Win32 & Win64, C++Builder XE4.01 Win32 & Win64, C++Builder XE5.02 Win32 & Win64, C++Builder XE6.01 Win32 & Win64, C++Builder XE7.01 Win32 & Win64, C++Builder XE8.01 Win32 & Win64, C++Builder 10 Seattle Win32 & Win64, C++Builder 10.1 Berlin Win32 & Win64, C++Builder 10.2.3 Tokyo Win32 & Win64, C++Builder 10.3.1 Rio Win32 & Win64. Możesz nie móc zainstalować tego pakietu dla niektórych wersji Trial lub Personal Delphi/C++Buildera.

Komponent TXQRGrid wymaga do instalacji ostatniej wersji QuickReport Standard dla danej wersji Delphi/C++Buildera. Dla Delphi 5 - QR 3.5 (qr35sd5.exe), dla Delphi 6 - QR 3.5.1 (qr351sd6.exe), dla Delphi 7 - QR 3.5.1 (qr351sd7.exe), dla C++Builder 5 - QR 3.5 (qr35sc5.exe), dla C++Builder 6 - QR 3.5 (qr35sc6.exe). Jeśli zamierzasz używać komponentu TXQRGrid z innymi wersjami QuickReport (np. Professional) powinieneś zarejestrować pakiet X-Files Components Professional (ze źródłami), żeby móc go przekompilować.

Komponent TXQRGrid dla Delphi 2005 i nowszych nie jest dostarczany w pakiecie X-Files Components Standard z powodu braku pakietu QuickReport Standard w tych wersjach Delphi. Żeby móc nadal używać komponentu TXQRGrid dla Delphi 2005 lub nowszych musisz zarejestrować pakiet X-Files Components Professional i QuickReport Professional. Komponent TXQRGrid pracuje poprawnie z ostatnimi wersjami QuickReport Professional 3.6x, 4.0x, 5.0x.

Aby uzyskać (pod Delphi/C++Builder 5 i 6) Windows Themes dla komponentu TXDBGrid oraz aby pozostałe kontrolki dostarczane w pakiecie mogły korzystać z Windows Themes, powinieneś zainstalować Windows XP Theme Manager (freeware by Mike Lischke) oraz zarejestrować pakiet w wersji Professional (ze źródłami), by móc go przekompilować. (Mike Lischke jest autorem modułu Themes dostępnego w Delphi począwszy od wersji 7.)

Aby komponent TXDBGrid mógł wyświetlać dodatkowe formaty graficzne (*.pcx, *.scr, *.tif, *.eps, etc.) powinieneś pobrać GraphicEx library by Mike Lischke (Mozilla Public Licence 1.1) oraz zarejestrować pakiet w wersji Professional (ze źródłami).

Aby móc wykorzystać TXBlobField & TXGraphicField jako domyślne klasy dla pól BLOB, musisz zarejestrować pakiet w wersji Professional (ze źródłami), by móc go przekompilować.


Pobierz Trial

Pakiety prezentowane na tych stronach są rozpowszechniane jako Shareware. Korzystając z tej strony, możesz pobrać ich wersje Trial. Wersja Trial może być używana tylko wtedy, gdy Delphi lub C++Builder jest uruchomiony. Każdy pakiet zawiera dodatkowo zestaw programów demo, doskonały system pomocy kontekstowej (ponad 1000 tematów) oraz Developer's Guide w formacie *.pdf nadający się do druku. To pozwoli Ci poznać wszystkie zalety komponentów. Jeśli uznasz je za użyteczne i chciałbyś otrzymać pełną wersję, powinieneś pakiet zarejestrować.

Pakiet Rozmiar Przeznaczony dla Pobierz
X-DBGrid Component 6.9.1 Trial
Data: 18 Luty 2019
17 467 KB Delphi 5.01
Delphi 6.02 RTL 3
Delphi 7.01
Delphi 2005.03 Win32
Delphi 2006.02 Win32
Delphi 2007.03 Win32
Delphi 2009.03
Delphi 2010.05
Delphi XE.01
Delphi XE2.04 Win32/Win64
Delphi XE3.01 Win32/Win64
Delphi XE4.01 Win32/Win64
Delphi XE5.02 Win32/Win64
Delphi XE6.01 Win32/Win64
Delphi XE7.01 Win32/Win64
Delphi XE8.01 Win32/Win64
Delphi 10 Seattle Win32/Win64
Delphi 10.1 Berlin Win32/Win64
Delphi 10.2 Tokyo Win32/Win64
Delphi 10.3 Rio Win32/Win64

C++Builder 5.01
C++Builder 6.04
C++Builder 2006.02
C++Builder 2007.03
C++Builder 2009.03
C++Builder 2010.05
C++Builder XE.01
C++Builder XE2.04
C++Builder XE3.01 Win32/Win64
C++Builder XE4.01 Win32/Win64
C++Builder XE5.02 Win32/Win64
C++Builder XE6.01 Win32/Win64
C++Builder XE7.01 Win32/Win64
C++Builder XE8.01 Win32/Win64
C++Builder 10 Seattle Win32/Win64
C++Builder 10.1 Berlin Win32/Win64
C++Builder 10.2 Tokyo Win32/Win64
C++Builder 10.3 Rio Win32/Win64

Community Edition Win32/Win64
Turbo Delphi Pro Win32
Turbo C++ Pro
Pobierz teraz!
X-Files Components 6.9.1 Trial
Data: 18 Luty 2019
19 356 KB Delphi 5.01, QuickReport 3.5 Std.
Delphi 6.02 RTL 3, QReport 3.5.1 Std.
Delphi 7.01, QuickReport 3.5.1 Std.
Delphi 2005.03 Win32
Delphi 2006.02 Win32
Delphi 2007.03 Win32
Delphi 2009.03
Delphi 2010.05
Delphi XE.01
Delphi XE2.04 Win32/Win64
Delphi XE3.01 Win32/Win64
Delphi XE4.01 Win32/Win64
Delphi XE5.02 Win32/Win64
Delphi XE6.01 Win32/Win64
Delphi XE7.01 Win32/Win64
Delphi XE8.01 Win32/Win64
Delphi 10 Seattle Win32/Win64
Delphi 10.1 Berlin Win32/Win64
Delphi 10.2 Tokyo Win32/Win64
Delphi 10.3 Rio Win32/Win64

C++Builder 5.01, QuickReport 3.5 Std.
C++Builder 6.04, QuickReport 3.5 Std.
C++Builder 2006.02
C++Builder 2007.03
C++Builder 2009.03
C++Builder 2010.05
C++Builder XE.01
C++Builder XE2.04
C++Builder XE3.01 Win32/Win64
C++Builder XE4.01 Win32/Win64
C++Builder XE5.02 Win32/Win64
C++Builder XE6.01 Win32/Win64
C++Builder XE7.01 Win32/Win64
C++Builder XE8.01 Win32/Win64
C++Builder 10 Seattle Win32/Win64
C++Builder 10.1 Berlin Win32/Win64
C++Builder 10.2 Tokyo Win32/Win64
C++Builder 10.3 Rio Win32/Win64

Community Edition Win32/Win64
Turbo Delphi Pro Win32
Turbo C++ Pro
Pobierz teraz!
X-Files Developer's Guide 6.9
Data: 23 Listopad 2018
2 034 KB X-DBGrid Component 6.9
X-Files Components 6.9
Pobierz teraz!

Pobierz Demos

Możesz również pobrać gotowe programy Demo przekompilowane w użyciem wersji Professional pakietu. Kod źródłowy programów Demo zawarty jest we wszystkich pakietach wraz z plikiem *.bat, przeznaczonym do ich szybkiej kompilacji.

Program Rozmiar Opis Pobierz
X-DBGrid Component 6.9.1 Demos
Data: 18 Luty 2019
6 147 KB Skompilowane w Delphi 7 z
X-DBGrid Component Professional.
Pobierz teraz!
X-DBGrid Component 6.9.1 Demos
Data: 18 Luty 2019
6 570 KB Skompilowane w Delphi 2007 z
X-DBGrid Component Professional.
Pobierz teraz!
X-DBGrid Component 6.9.1 Demos
Data: 18 Luty 2019
28 277 KB Skompilowane w Delphi 10.3.1 Rio
z X-DBGrid Component Professional.
Pobierz teraz!

Program Rozmiar Opis Pobierz
X-Files Components 6.9.1 Demos
Data: 18 Luty 2019
7 392 KB Skompilowane w Delphi 7 z
X-Files Components Professional.
Pobierz teraz!
X-Files Components 6.9.1 Demos
Data: 18 Luty 2019
7 431 KB Skompilowane w Delphi 2007 z
X-Files Components Professional.
Pobierz teraz!
X-Files Components 6.9.1 Demos
Data: 18 Luty 2019
44 928 KB Skompilowane w Delphi 10.3.1 Rio
z X-Files Components Professional.
Pobierz teraz!

Jeśli chcesz otrzymać pełną wersję wybranego pakietu, kliknij tutaj.


Darmowy upgrade

Żeby otrzymać darmowy upgrade na swój e-mail (przez 30 miesięcy od dnia zakupu) powinieneś wysłać Prośbę o upgrade podając swoje Imię, Nazwisko, Nazwę firmy, Nazwę pakietu i Numer wersji zarejestrowanego produktu. Domyślnie, wszystkie aktualizacje są dostarczane na adres e-mail podany podczas rejestracji. Przed wysłaniem prośby o upgrade należy upewnić się, że podane podczas rejestracji konto e-mail akceptuje załączniki o rozmiarze do 15 MB w postaci pliku *.zip zawierającego w środku plik *.exe. Aktualizacje są zwykle dostarczane w ciągu 24 godzin.

UWAGA. Jeśli upgrade nie dotrze w ciągu 24 godzin, sprawdź najpierw swój filtr antyspamowy lub wyślij ponownie Prośbę o upgrade podając inny adres e-mail. Wszystkie otrzymane prośby są obsługiwane na bieżąco!

Idź na początek tej strony


Copyright © 1999-2019 X-Files Software
X-Files Components by Krzysztof Szyszka 
Najlepszy komponent DBGrid dla Delphi 
i VCL Grid dla QuickReport