X-DBData Components by Krzysztof Szyszka 
Komponenty DataSet dla Delphi i C++Builder. Komponenty
Download
Pomoc techniczna
Wizytówka
Zarejestruj teraz!English version here
Database Works!
Główna strona X-Files Components English version here
Menu strony

Pobierz X-Files Components

Co nowego ?

Pobierz Trial

Pobierz Demos

Darmowy upgrade

Opis komponentów

Zarejestruj teraz!

Pobierz gratis

Co nowego ?

Co nowego w wersji 1.8.3 ?

 • Nowe pakiety skompilowane z użyciem RAD Studio 10.2.3 Tokyo!!!

Co nowego w wersji 1.8.2 ?

 • Nowe pakiety skompilowane z użyciem RAD Studio 10.2.2 Tokyo!!!

Co nowego w wersji 1.8.1 ?

 • Nowe pakiety skompilowane z użyciem RAD Studio 10.2.1 Tokyo!!!

Co nowego w wersji 1.8 ?

 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder 10.2 Tokyo Win32/Win64!!!
 • Nowy typ Memo = type string zdefiniowany w module XDBList
 • Nowy typ WideMemo = type WideString zdefiniowany w module XDBList
 • Wsparcie dla pola ftMemo przy właściwości typu Memo
 • Wsparcie dla pola ftWideMemo przy właściwości typu WideMemo

Co nowego w wersji 1.7 ?

 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder 10.1 Berlin Win32/Win64!!!

Co nowego w wersji 1.6 ?

 • Nowa klasa TXDBFieldList zastępuje (zbyt wolną) klasę TFieldList (RAD >= 2009)
 • Nowa właściwość TXDBDataSet.InternalDataProvider typu Boolean
 • Poprawiono: TXDBData.AddAllFields nie uwzględniało właściwości DefaultWidth
 • Poprawiono: TXDBData.ClearIndexFields po wykonaniu Destroy powodowało błąd
 • Poprawiono: TXDBData.FieldListChanged nie uwzględniało zmian w child fields
 • Poprawiono: Wyjątek "Icon image is not valid" dla pustego obrazka w TIcon
 • Nowe X-DBData Demo 10 - Run-time using examples
 • Nowe X-DBData Demo 11 - LocalSQL using examples (RAD >= XE5)

X-DBData Demo 10
X-DBData Demo 10
X-DBData Demo 11
X-DBData Demo 11

Co nowego w wersji 1.5 ?

 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder 10 Seattle Win32/Win64!!!
 • Wsparcie dla sortowania w klasie TXDBCustomData i dla klas potomnych!!!
 • Nowe właściwości published w klasie TXDBData: Sorted, Reversed, OnCompareRecords
 • Nowa właściwość published w klasycznych i generycznych datasetach: IndexFieldNames
 • Nowe właściwości public: IndexFields, IndexDescFields, IndexFieldCount

Co nowego w wersji 1.4 ?

 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder XE8 Win32/Win64!!!
 • Poprawiono: Możliwy komunikat o błędzie "Grid index out of range" w TXDBGrid
 • Poprawiono: DefaultWidth było używane również dla persistent fields (RAD >= XE6)

Co nowego w wersji 1.3 ?

 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder XE7 Win32/Win64!!!

Co nowego w wersji 1.2 ?

 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder XE6 Win32/Win64!!!
 • Wsparcie dla właściwości FieldOptions wprowadzonej w klasie TDataSet w XE6

 • Nowy TXDBObject classic dataset (pojedynczy rekord danych)
 • Nowy TXDBObject<T> generic dataset (pojedynczy rekord danych)
 • Nowy TXDBObjectProvider<T> generic provider dla pojedynczych rekordów danych
 • Nowy TXDBCollection classic dataset (gotowy do użycia z dowolną klasą TCollection)

 • Nowy konstruktor CreateFor dla TXDBArray, TXDBList, TXDBTable, TXDBObject.
  Użycie: MyDataSet := TXDBList.CreateFor(AOwner, ADataInstance, TMyItemClass)
 • Nowy konstruktor CreateFor dla TXDBArray<T>, TXDBList<T>, TXDBObject<T>
  Użycie: MyDataSet := TXDBList<TMyItemClass>.CreateFor(AOwner, ADataInstance)

Co nowego w wersji 1.1 ?

 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder XE5 Win32/Win64!!!

Co to jest X-DBData Components ?

Pakiet X-DBData Components został stworzony do bezpośredniego używania dowolnych indeksowanych struktur danych takich jak listy, tablice, kolekcje z komponentami bazodanowymi typu TDBEdit, TDBComboBox, TDBNavigator, a w szczególności z naszym komponentem TXDBGrid. Pakiet zawiera zestaw specjalnych data setów i data providerów pozwalających korzystać z dowolnych klasycznych i generycznych struktur danych tak samo jak z tabel bazodanowych.

Komponenty zawarte z tym pakiecie pozwalają korzystać z: array of TObject, TList of TObject, TObjectList, TStringList, TWideStringList, TCollection, TArray<T: class>, TList<T: class>, TObject-List<T: class> i klas potomnych. Korzystając z data providerów można również obsłużyć dowolne indeksowane właściwości takie jak Fields, Controls, Components, Pages, Buttons, Forms, itp.

Każdy z data setów z pakietu wspiera wszystkie standardowe operacje: read, write, insert, edit, delete, locate, lookup, filter, master-detail oraz DataSetField. Wspierane są również bookmarki, blob stream i nested data set.

Możesz samodzielnie definiować FieldDefs (komponent TXDBData) lub utworzyć przy użyciu data providera domyślne FieldDefs bazujące na właściwościach obiektu z sekcji published. Możesz również utworzyć pola persistent oraz definiować pola fkLookup i fkCalculated dowolnego typu. W czasie projektowania masz również dostępny standardowy Fields Editor.

Podstawowe data providery obsługują właściwości z sekcji published następujących typów: Boolean, Enum, Byte, Word, LongWord, ShortInt, SmallInt, Integer, LargeInt, Single, Double, Extended, Currency, TDate, TTime, TDateTime, ShortString, AnsiString, WideString, UnicodeString, Interface, Variant.

Podstawowe data providery tworzą automatycznie pola ftADT dla właściwości wywodzących się z klasy TPersistent takich jak Font, Margins, Constraints, Touch, itp. Dla właściwości wywodzących się z klasy TGraphic tworzone jest pole typu ftGraphic, a dla właściwości wywodzących się z TCollection, TStrings, TWideStrings automatycznie tworzy się pole typu ftDataSet. Pole ftDataSet można obsłużyć przy użyciu odrębnego nested data set.

Możesz również łatwo definiować nowe data sety i nowe data providery dla swoich własnych klas. W szczególności, możesz w prosty sposób definiować generyczne data sety bazujące na twoich klasach: var CompanyTable: TXDBTable<TCompany>;


Wymagania

Pakiet wymaga używania ostatnich uaktualnień dla danej wersji Delphi/C++Buildera: Delphi 5.01, Delphi 6.02 RTL 3, Delphi 7.01, Delphi 2005.03 Win32, Delphi 2006.02 Win32, Delphi 2007.03 Win32, Delphi 2009.03, Delphi 2010.05, Delphi XE.01, Delphi XE2.04, Delphi XE3.01, Delphi XE4.01, Delphi XE5.02, Delphi XE6.01, Delphi XE7.01, Delphi XE8.01, Delphi 10 Seattle, Delphi 10.1 Berlin, Delphi 10.2.3 Tokyo, C++Builder 5.01, C++Builder 6.04, C++Builder 2006.02, C++Builder 2007.03, C++Builder 2009.03, C++Builder 2010.05, C++Builder XE.01, C++Builder XE2.04, C++Builder XE3.02, C++Builder XE4.01, C++Builder XE5.02, C++Builder XE6.01, C++Builder XE7.01, C++Builder XE8.01, C++Builder 10 Seattle, C++Builder 10.1 Berlin, C++Builder 10.2.2 Tokyo. Pakiet wspiera tylko Delphi i C++Buildera dla platform Win32 i Win64.

Korzystanie z tego pakietu nie wymaga posiadania żadnego innego naszego produktu, ale żeby skompilować zawarty w nim program demonstracyjny trzeba mieć zainstalowany pakiet X-DBGrid Component lub X-Files Components. Wystarczy pobrać i zainstalować darmowy pakiet w wersji Trial. Jest to niezbędne do pokazania prawidłowej obsługi pól ftDataSet i hierarchicznych pól ftADT przez komponent TXDBGrid. Żeby można było skompilować program przykładowy podczas instalacji powinieneś mieć zainstalowany pakiet X-DBGrid Component lub X-Files Components zanim zainstalujesz pakiet X-DBData Components.


Pobierz Trial

Pakiet prezentowany na tej stronie jest rozpowszechniany jako Shareware. Korzystając z tej strony, możesz pobrać jego wersje Trial. Wersja Trial może być używana tylko wtedy, gdy Delphi lub C++Builder jest uruchomiony. Pakiet zawiera dodatkowo program demonstracyjny wraz z jego kodem źródłowym. To pozwoli Ci przetestować wszystkie nowe komponenty. Jeśli uznasz je za użyteczne i chciałbyś otrzymać pełną wersję, powinieneś pakiet zarejestrować.

Pakiet Rozmiar Przeznaczony dla Pobierz
X-DBData Components 1.8.3 Trial
Data: 23 Lipiec 2018
3 351 KB Community Edition Win32/Win64

Delphi 5.01
Delphi 6.02 RTL 3
Delphi 7.01
Delphi 2005.03 Win32
Delphi 2006.02 Win32
Delphi 2007.03 Win32
Delphi 2009.03
Delphi 2010.05
Delphi XE.01
Delphi XE2.04 Win32/Win64
Delphi XE3.02 Win32/Win64
Delphi XE4.01 Win32/Win64
Delphi XE5.02 Win32/Win64
Delphi XE6.01 Win32/Win64
Delphi XE7.01 Win32/Win64
Delphi XE8.01 Win32/Win64
Delphi 10 Seattle Win32/Win64
Delphi 10.1 Berlin Win32/Win64
Delphi 10.2 Tokyo Win32/Win64

C++Builder 5.01
C++Builder 6.04
C++Builder 2006.02
C++Builder 2007.03
C++Builder 2009.03
C++Builder 2010.05
C++Builder XE.01
C++Builder XE2.04
C++Builder XE3.02 Win32/Win64
C++Builder XE4.01 Win32/Win64
C++Builder XE5.02 Win32/Win64
C++Builder XE6.01 Win32/Win64
C++Builder XE7.01 Win32/Win64
C++Builder XE8.01 Win32/Win64
C++Builder 10 Seattle Win32/Win64
C++Builder 10.1 Berlin Win32/Win64
C++Builder 10.2 Tokyo Win32/Win64

Turbo Delphi Pro Win32
Turbo C++ Pro
Pobierz teraz!

Pobierz Demos

Możesz również pobrać gotowy program demonstracyjny przekompilowany w użyciem pełnej wersji pakietu. Kod źródłowy programu demonstracyjnego zawarty jest we wszystkich pakietach wraz z plikiem *.bat, przeznaczonym do jego szybkiej kompilacji.

Program Rozmiar Opis Pobierz
X-DBData Components 1.8 Demo
Data: 18 Marzec 2018
711 KB Skompilowane w Delphi 7 z
X-DBData Components Professional.
Pobierz teraz!
X-DBData Components 1.8 Demo
Data: 18 Marzec 2018
757 KB Skompilowane w Delphi 2007 z
X-DBData Components Professional.
Pobierz teraz!
X-DBData Components 1.8 Demo
Data: 18 Marzec 2018
6 348 KB Skompilowane w Delphi 10.2 Tokyo z
X-DBData Components Professional.
Pobierz teraz!

Jeśli chcesz otrzymać pełną wersję pakietu, kliknij tutaj.


Darmowy upgrade

Żeby otrzymać darmowy upgrade na swój e-mail powinieneś wysłać Prośbę o upgrade podając swoje Imię, Nazwisko, Nazwę firmy, Nazwę pakietu i Numer wersji zarejestrowanego produktu. Domyślnie, wszystkie aktualizacje są dostarczane na adres e-mail podany podczas rejestracji. Przed wysłaniem prośby o upgrade należy upewnić się, że podane podczas rejestracji konto e-mail akceptuje załączniki o rozmiarze do 5 MB w postaci pliku *.zip zawierającego w środku plik *.exe. Aktualizacje są zwykle dostarczane w ciągu 24 godzin.

UWAGA. Jeśli upgrade nie dotrze w ciągu 24 godzin, sprawdź najpierw swój filtr antyspamowy lub wyślij ponownie Prośbę o upgrade podając inny adres e-mail. Wszystkie otrzymane prośby są obsługiwane na bieżąco!

Idź na początek tej strony


Copyright © 1999-2018 X-Files Software
X-Files Components by Krzysztof Szyszka 
Najlepszy komponent DBGrid dla Delphi 
i VCL Grid dla QuickReport