X-Files Components by Krzysztof Szyszka 
Najlepszy komponent DBGrid dla Delphi 
i VCL Grid dla QuickReport Komponenty
Pobierz gratis
Pomoc techniczna
Wizytówka
Zarejestruj teraz!English version here
Database Works!
Główna strona X-Files Components English version here
Menu strony

Rejestruj X-DBData Components

Rejestruj X-Files Components
dla nowych użytkowników

Rejestruj upgrade
dla aktualnych użytkowników

Rejestracja przez telefon, faks lub zamówienia pocztą

Rejestracja przez e-mail u autora

Rejestracja off-line

Użytkownicy z Polski, którzy chcą zarejestrować wybrany pakiet komponentów bezpośrednio u autora i otrzymać polską Fakturę VAT, powinni przeliczyć kwotę netto z naszego cennika (odpowiednią do zamawianej wersji) z EURO na złotówki (według ostatniego średniego kursu z Tabeli Kursów NBP - Telegazeta strona 700 lub strony np. Polskiego Portalu Finansowego Bankier.pl). Do wyliczonej w ten sposób kwoty netto należy dodać 23% VAT i całość przelać na konto:

X-FILES SOFTWARE, mgr inż. Krzysztof Szyszka
ING Bank Śląski SA w Katowicach O/Jaworzno

nr konta: 17 10501302 1000 0008 0181 0896

Przykładowo:
   199,90 EUR x 4,7162 = 942,77 PLN (cena netto)
   942,77 PLN x 1,23 = 1 159,61 PLN (cena brutto z VAT)

W miejsce kursu 4,7162 należy podstawić ostatni średni kurs EUR/PLN z Tabeli Kursów NBP.

Proszę na przelewie podać ShareIt Program ID lub nazwę zamawianego pakietu. Po dokonaniu przelewu proszę o przesłanie Zamówienia na nasz adres e-mail wraz z pełnymi danymi firmy potrzebnymi do wystawienia Faktury VAT. W razie potrzeby możemy wcześniej wystawić proformę z terminem płatności 3 dni.

Po otrzymaniu potwierdzenia wpływu płatności z naszego banku na wskazany adres e-mail zostanie wysłana zarejestrowana wersja pakietu oraz elektroniczna Faktura VAT.

Dokonując elektronicznego przelewu płatności można otrzymać zarejestrowaną wersję pakietu jeszcze w tym samym dniu lub w następnym dniu roboczym (w zależności od banku).


Copyright © 1999-2024 X-Files Software
X-Files Components by Krzysztof Szyszka 
Najlepszy komponent DBGrid dla Delphi 
i VCL Grid dla QuickReport