X-Files Components by Krzysztof Szyszka 
Najlepszy komponent DBGrid dla Delphi 
i VCL Grid dla QuickReport Komponenty
Pobierz gratis
Pomoc techniczna
Wizytówka
Zarejestruj teraz!English version here
Database Works!
Główna strona X-Files Components English version here
Menu strony

Rejestruj X-DBData Components

Rejestruj X-Files Components
dla nowych użytkowników

Rejestruj upgrade
dla aktualnych użytkowników

Rejestracja przez telefon, faks lub zamówienia pocztą

Rejestracja przez e-mail u autora

Rejestracja on-line

Korzyści

Zarejestrowana wersja pakietu pozwala na sprzedaż dowolnych skompilowanych aplikacji bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat. Uzyskujesz również prawo do modyfikowania kodu źródłowego na własny użytek oraz do otrzymania darmowych aktualizacji w dowolnej chwili przez 24 miesiące od daty zakupu, a także priorytetowy dostęp do wsparcia technicznego przez e-mail. Możesz zarejestrować wersję Standard lub Professional wybranego pakietu zależnie od opłaty rejestracyjnej. Wersja Professional zawiera dodatkowo pełne źródła kodu run-time i cześć kodu design-time, za wyjątkiem rozszerzeń środowiska Delphi/C++Buildera.

Wybrany pakiet komponentów możesz zarejestrować on-line używając bezpiecznego (TLS SECURE) formularza rejestracji prowadzonej przez firmę ShareIt! lub skorzystać z Rejestracji przez e-mail bezpośrednio u autora. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem poprzedniej wersji pakietu skorzystaj z Cennika i Rejestracji dla aktualnych użytkowników.


Cennik i Rejestracja

Jeśli chcesz zarejestrować wybrany pakiet, skorzystaj z odsyłaczy umieszczonych w poniższej tabelce. Przed rejestracją powinieneś pobrać i zainstalować wersję Trial dla sprawdzenia, czy Twoja wersja Delphi (i QuickReport) pozwoli na prawidłową instalację wybranego pakietu. Pakiet X-Files Components Standard (bez kodu źródłowego) wymaga do poprawnej instalacji (D5, D6, D7, C5, C6) ostatniej wersji QuickReport Standard.


Produkt (Licencja dla 1 programisty) Cena Rejestruj teraz!
X-DBGrid Component 8.2 Standard
ShareIt Program ID: 300073231
EURO 119.90 Kliknij tutaj by zarejestrować teraz!Kliknij tutaj!
X-DBGrid Component 8.2 Professional
ShareIt Program ID: 300073232
EURO 199.90 Kliknij tutaj by zarejestrować teraz!Kliknij tutaj!
X-Files Components 8.2 Standard
ShareIt Program ID: 300073233
EURO 159.90 Kliknij tutaj by zarejestrować teraz!Kliknij tutaj!
X-Files Components 8.2 Professional
ShareIt Program ID: 300073234
EURO 259.90 Kliknij tutaj by zarejestrować teraz!Kliknij tutaj!

Jeśli chcesz zarejestrować od razu dwa pakiety, skorzystaj z naszego promocyjnego cennika.


Promocyjny cennik


Produkt (Licencja dla 1 programisty) Cena Rejestruj teraz!
X-DBGrid Component 8.2 Standard Bundle
ShareIt Program ID: 300624165 zawiera:
X-DBGrid Component Standard, X-DBData Components Standard
EURO 179.90 Kliknij tutaj by zarejestrować teraz!Kliknij tutaj!
X-DBGrid Component 8.2 Professional Bundle
ShareIt Program ID: 300624166 zawiera:
X-DBGrid Component Professional, X-DBData Components Professional
EURO 279.90 Kliknij tutaj by zarejestrować teraz!Kliknij tutaj!
X-Files Components 8.2 Standard Bundle
ShareIt Program ID: 300624167 zawiera:
X-Files Components Standard, X-DBData Components Standard
EURO 219.90 Kliknij tutaj by zarejestrować teraz!Kliknij tutaj!
X-Files Components 8.2 Professional Bundle
ShareIt Program ID: 300624169 zawiera:
X-Files Components Professional, X-DBData Components Professional
EURO 339.90 Kliknij tutaj by zarejestrować teraz!Kliknij tutaj!

Jeśli chcesz zakupić nasz produkt dla nielimitowanej liczby programistów w Twojej firmie, proszę zarejestrować licencję dla firmy (Site License).


Licencja dla firmy


Produkt (Licencja dla firmy) Cena Rejestruj teraz!
X-DBData Components 3.2 Professional - Site License
ShareIt Program ID: 300693156 pozwala na:
Nielimitowana liczba programistów w danej firmie
EURO 1599.00 Kliknij tutaj by zarejestrować teraz!Kliknij tutaj!
X-DBGrid Component 8.2 Professional - Site License
ShareIt Program ID: 300661641 pozwala na:
Nielimitowana liczba programistów w danej firmie
EURO 2599.00 Kliknij tutaj by zarejestrować teraz!Kliknij tutaj!
X-Files Components 8.2 Professional - Site License
ShareIt Program ID: 300661642 pozwala na:
Nielimitowana liczba programistów w danej firmie
EURO 3399.00 Kliknij tutaj by zarejestrować teraz!Kliknij tutaj!
X-DBGrid Component 8.2 Professional Bundle - Site License
ShareIt Program ID: 301032745 pozwala na:
Nielimitowana liczba programistów w danej firmie
ShareIt Program ID: 301032745 zawiera:
X-DBGrid Component Professional - Site License
X-DBData Components Professional - Site License
EURO 3599.00 Kliknij tutaj by zarejestrować teraz!Kliknij tutaj!
X-Files Components 8.2 Professional Bundle - Site License
ShareIt Program ID: 301032746 pozwala na:
Nielimitowana liczba programistów w danej firmie
ShareIt Program ID: 301032746 zawiera:
X-Files Components Professional - Site License
X-DBData Components Professional - Site License
EURO 4399.00 Kliknij tutaj by zarejestrować teraz!Kliknij tutaj!

Jeśli chcesz otrzymać polską fakturę kliknij tutaj, aby przeczytać o innym sposobie rejestracji.


Przełączniki

W poniższej tabelce znajdziesz wykaz przełączników przy jakich zostały skompilowane pakiety. Jeśli chcesz mieć możliwość selektywnego włączania/wyłączania wybranych elementów pakietu powinieneś zarejestrować wersję Professional, żeby móc samodzielnie przekompilować pakiet. Wyłączenie nieużywanych elementów pozwala zredukować rozmiar kodu wynikowego programu.


Przełącznik Opis
{$DEFINE ADO}Zarejestruj komponent TXDBGridsADO w środowisku Delphi
{$DEFINE CDS}Zarejestruj komponent TXDBGridsCDS w środowisku Delphi
{$DEFINE REGISTER}Zarejestruj klasy TXBlobField & TXGraphicField
{$UNDEF XDBFIELDS}Ustaw klasy TXBlobField & TXGraphicField jako domyślne
{$DEFINE JPEGIMAGE}Udostępnij obsługę formatu *.jpeg w polach BLOB
{$DEFINE GIFIMAGE}Udostępnij obsługę formatu *.gif w polach BLOB (od 2010)
{$DEFINE PNGIMAGE}Udostępnij obsługę formatu *.png w polach BLOB (od 2010)
{$UNDEF GRAPHICEX}Udostępnij obsługę formatów GraphicEx w polach BLOB
{$UNDEF THEMES}Korzystaj z Windows Themes (D5, D6, C5, C6)
{$DEFINE THEMES}Korzystaj z Windows Themes (D7, D2005, D2006, etc.)
{$DEFINE STYLES}Korzystaj z Custom Styles (począwszy od RAD Studio XE2)
{$DEFINE CALENDAR}Korzystaj z kalendarza do edycji pól Date & DateTime w TXDBGrid
{$DEFINE CALCULATOR}Korzystaj z kalkulatora do edycji pól numerycznych w TXDBGrid
{$DEFINE XQRGRID}Udostępnij komponent TXQRGrid (D5, D6, D7, C5, C6)
{$UNDEF XQRGRID}Udostępnij komponent TXQRGrid (D8, D2005, D2006, etc.)
{$DEFINE QR35}Korzystaj z QuickReport Standard 3.5x (D5, D6, D7, C5, C6)
{$UNDEF QR36}Korzystaj z QuickReport Professional 3.6x
{$UNDEF QR40}Korzystaj z QuickReport Professional 4.0x
{$UNDEF QR50}Korzystaj z QuickReport Professional 5.0x

Żeby wykorzystać Windows Themes pod Delphi/C++Builder 5 & 6 musisz zarejestrować wybrany pakiet w wersji Professional. Jeśli używasz QuickReport Professional lub innej wersji QuickReport Standard, niż podana w Wymaganiach, powinieneś zarejestrować pakiet X-Files Components w wersji Professional, żeby móc go samodzielnie przekompilować.

Jeśli masz już zainstalowany pakiet QuickReport Professional, to po instalacji pakietu X-Files Components Professional, a przed uruchomieniem Delphi/C++Buildera, musisz go przekompilować z użyciem Twojego pakietu QuickReport Professional.

Do szybkiej i wygodnej kompilacji pakietu, użyj pliku DCCXDBGridXX.bat lub DCCXFilesXX.bat instalowanego w katalogu ..\Source. Szczegółowy opis rekompilacji pakietów znajdziesz w pliku ReadMe.txt, XFiles.hlp lub w FAQ.


Sortowanie

Komponent TXDBGrid potrafi automatycznie sortować dane po dowolnych kolumnach (rosnąco i malejąco) dla wszystkich standardowych datasetów zawartych w Delphi/C++Builderze (za wyjątkiem jednokierunkowych) oraz dla wielu innych klas dostępowych firm trzecich po dołączeniu do programu odpowiedniego modułu z ich rejestracją. Wszystkie standardowe datasety są pre-rejestrowane w module XDBGrids.pas i nie wymagają rejestracji:


Klasa Kierunek Moduł Produkt Firma
TADOTableAscDescXDBGridsADOEmbarcadero Technologies
TADOQueryAscDescXDBGridsADOEmbarcadero Technologies
TADODataSetAscDescXDBGridsADOEmbarcadero Technologies
TTableAscOnlyXDBGridsBDEEmbarcadero Technologies
TQueryAscDescXDBGridsBDEEmbarcadero Technologies
TIBTableAscOnlyXDBGridsIBXEmbarcadero Technologies
TIBQueryAscDescXDBGridsIBXEmbarcadero Technologies
TIBDataSetAscDescXDBGridsIBXEmbarcadero Technologies
TClientDataSetAscOnly/AscDescXDBGridsCDSEmbarcadero Technologies
TIBClientDataSetAscOnly/AscDescXDBGridsCDS+IBXEmbarcadero Technologies
TBDEClientDataSetAscOnly/AscDescXDBGridsCDS+BDEEmbarcadero Technologies
TSQLClientDataSetAscOnly/AscDescXDBGridsCDS+DBXEmbarcadero Technologies
TSimpleDataSetAscOnly/AscDescXDBGridsCDS+DBXEmbarcadero Technologies
TADTableAscDescXDBGridsAnyDACEmbarcadero Technologies
TADQueryAscDescXDBGridsAnyDACEmbarcadero Technologies
TADMemTableAscDescXDBGridsAnyDACEmbarcadero Technologies
TFDTableAscDescXDBGridsFireDACEmbarcadero Technologies
TFDQueryAscDescXDBGridsFireDACEmbarcadero Technologies
TFDMemTableAscDescXDBGridsFireDACEmbarcadero Technologies
TXDBDataAscDescXDBGridsXDBDataX-Files Software
TXDBDataSetAscDescXDBGridsXDBDataX-Files Software
TXDBDataListAscDescXDBGridsXDBDataX-Files Software
TXDBListAscDescXDBGridsXDBDataX-Files Software
TXDBArrayAscDescXDBGridsXDBDataX-Files Software
TXDBTableAscDescXDBGridsXDBDataX-Files Software
TXDBObjectAscDescXDBGridsXDBDataX-Files Software
TXDBCollectionAscDescXDBGridsXDBDataX-Files Software
TXDBList<T>AscDescXDBGridsXDBDataX-Files Software
TXDBArray<T>AscDescXDBGridsXDBDataX-Files Software
TXDBTable<T>AscDescXDBGridsXDBDataX-Files Software
TXDBObject<T>AscDescXDBGridsXDBDataX-Files Software

Począwszy od wersji 5.4 wsparcie dla AnyDAC zostało usunięte z modułu XDBGridsADD.pas i teraz komponenty FireDAC/AnyDAC są również pre-rejestrowane w module XDBGrids.pas i nie wymagają już dodatkowej rejestracji. Możesz również samodzielnie zarejestrować inne klasy dostępowe lub inne metody sortowania dla standardowych datasetów dołączając do aplikacji jeden z poniższych modułów:


Klasa Kierunek Moduł Produkt Firma
TADOQueryAscDescXDBGridsADOADOEmbarcadero Technologies
TClientDataSetAscDescXDBGridsCDSCDSEmbarcadero Technologies
TIBClientDataSetAscDescXDBGridsCDSCDS+IBXEmbarcadero Technologies
TBDEClientDataSetAscDescXDBGridsCDSCDS+BDEEmbarcadero Technologies
TSQLClientDataSetAscDescXDBGridsCDSCDS+DBXEmbarcadero Technologies
TSimpleDataSetAscDescXDBGridsCDSCDS+DBXEmbarcadero Technologies
TSQLMemQueryAscDescXDBGridsADDSQLMemQueryAidAim Software
TSQLMemTableAscOnlyXDBGridsADDSQLMemTableAidAim Software
TOracleDataSetAscDescXDBGridsADDDOAAllround Automations
TpFIBDataSetAscDescXDBGridsADDFIBPlusDevrace
TpFIBDataSetAscDescXDBGridsFIBFIBPlusDevrace
TpFIBClientDataSetAscDescXDBGridsCDSFIBPlusDevrace
TVirtualTableAscDescXDBGridsADDVirtualTableDevart (Core Lab)
TMyQueryAscDescXDBGridsADDMyDACDevart (Core Lab)
TMyTableAscDescXDBGridsADDMyDACDevart (Core Lab)
TUniQueryAscDescXDBGridsADDUniDACDevart (Core Lab)
TUniTableAscDescXDBGridsADDUniDACDevart (Core Lab)
TOraQueryAscDescXDBGridsADDODACDevart (Core Lab)
TOraStoredProcAscDescXDBGridsADDODACDevart (Core Lab)
TMSQueryAscDescXDBGridsADDSDACDevart (Core Lab)
TMSTableAscDescXDBGridsADDSDACDevart (Core Lab)
TMSStoredProcAscDescXDBGridsADDSDACDevart (Core Lab)
TPSQLQueryAscDescXDBGridsADDPostgresDACMicroOLAP
TPSQLMacroQueryAscDescXDBGridsADDPostgresDACMicroOLAP
TAdsQueryAscDescXDBGridsADDADSSybase
TAdsTableAscOnlyXDBGridsADDADSSybase

Idź na początek tej strony


Copyright © 1999-2024 X-Files Software
X-Files Components by Krzysztof Szyszka 
Najlepszy komponent DBGrid dla Delphi 
i VCL Grid dla QuickReport