X-Files Components by Krzysztof Szyszka 
Najlepszy komponent DBGrid dla Delphi 
i VCL Grid dla QuickReport Komponenty
Pobierz gratis
Pomoc techniczna
Wizytówka
Zarejestruj teraz!English version here
Database Works!
Główna strona X-Files Components English version here
Menu strony

Pomoc techniczna

Opis instalacji

Często zadawane pytania (FAQ)

Często zadawane pytania (FAQ)

W tym miejscu możesz znaleźć odpowiedzi na najcześciej zadawane pytania związane z komponentami z pakietu X-Files Components. Jeśli jakaś funkcja, procedura lub właściwość jest powodem Twoich problemów, wyślij krótki opis na mój e-mail. Zanim to jednak zrobisz, sprawdź, czy na tej stronie nie ma gotowego rozwiązania Twojego problemu.

Jeśli znajdziesz jakiś błąd i oczekujesz, że zostanie on szybko poprawiony, to przygotuj prosty przykład ilustrujący występowanie błędu i przyślij go do mnie w postaci kodu źródłowego. Nie używaj komponentów, które nie są standardowo zainstalowane w Delphi/C++Builderze. Nie zapomnij o podaniu numeru wersji Delphi/C++Buildera, której aktualnie używasz.


Często zadawane pytania (FAQ)

1. Jak zamienić komponent TDBGrid na komponent TXDBGrid w starszych projektach ?

TXDBGrid jest w pełni zgodny z komponentem TDBGrid na poziomie właściwości i może służyć jako jego zamiennik bez utraty dotychczas wprowadzonych wartości.

 1. Zamień nazwę modułu "DBGrids" na "XDBGrids" w klauzuli uses.
 2. Zamień wszystkie wystąpienia klasy "TDBGrid" na klasę "TXDBGrid".
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na formularzu i wybierz "View as Text".
 4. Zamień wszystkie wystąpienia klasy "TDBGrid" na klasę "TXDBGrid".
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy na edytorze i wybierz "View as Form".
 6. Zapisz zmiany, (ważne) zamknij formularz i otwórz go ponownie.
 7. Zamień nazwy innych klas na klasy "TX" (np. TColumn na TXColumn).

Idź na początek tej strony


2. Jak zamienić w starszych projektach standardowe kontrolki na odpowiednie gradientowe ?

 1. Zaznacz opcje "Install Demo files" i "Compile Demo files" podczas instalacji pakietu.
 2. Uruchom program XFChanger z folderu w Start Menu, który wybrałeś podczas instalacji.
 3. Wybierz moduł(y) do zamiany standardowych kontrolek na gradientowe.

Idź na początek tej strony


3. Jak przekompilować pakiet X-DBGrid Component ?

 1. Otwórz plik źródłowy Conditionals.pas z katalogu $(Delphi)\XDBGrid\Source.
 2. Zmień przełącznik(i), zapisz na dysk i zamknij środowisko Delphi/C++Buildera.
 3. Znajdź plik DCCXDBGridNN.bat w katalogu $(Delphi)\XDBGrid\Source i uruchom go.
 4. Sprawdź, czy kompilacja obu pakietów zakończyła sie sukcesem.
 5. Naciśnij Enter żeby zainstalować skompilowane pliki, naciśnij Ctrl+C żeby anulować instalację.

Żeby to wykonać powinieneś mieć pakiet w wersji Professional (ze źródłami).

Idź na początek tej strony


4. Jak przekompilować pakiet X-Files Components ?

 1. Otwórz plik źródłowy Conditionals.pas z katalogu $(Delphi)\XFiles\Source.
 2. Zmień przełącznik(i), zapisz na dysk i zamknij środowisko Delphi/C++Buildera.
 3. Znajdź plik DCCXFilesNN.bat w katalogu $(Delphi)\XFiles\Source i uruchom go.
 4. Sprawdź, czy kompilacja obu pakietów zakończyła sie sukcesem.
 5. Naciśnij Enter żeby zainstalować skompilowane pliki, naciśnij Ctrl+C żeby anulować instalację.

Żeby to wykonać powinieneś mieć pakiet w wersji Professional (ze źródłami).

Idź na początek tej strony


5. Jak osiągnąć używanie Windows Themes pod Delphi/C++Builder 5 & 6 ?

Żeby móc używać Windows Themes na platformach Windows XP i nowszych wymagana jest klasa TThemeServices. Ta klasa jest dostępna w module Themes począwszy od Delphi 7. Żeby kontrolki X-Files mogły używać Windows Themes pod Delphi/C++Builder 5 & 6, powinieneś:

 1. Pobrać Windows XP Theme Manager (freeware by Mike Lischke).
 2. Otworzyć pakiet ThemeManagerN.dpk i ustawić "Explicit rebuild" Build control w Package Options.
 3. Przekompilować i zainstalować pakiet Windows XP ThemeManager.
 4. Przekopiować plik ThemeManagerN.dcp z katalogu $(Delphi)\Projects\Bpl do katalogu $(Delphi)\XFiles\Source.
 5. Zamienić przełącznik {$UNDEF THEMES} na {$DEFINE THEMES} w pliku ..\Source\Conditionals.pas.
 6. Przekompilować pakiet X-DBGrid Component lub X-Files Components.
 7. Pamiętaj, aby dodać XP Manifest jako plik lub zasób do swojego projektu.

Żeby to wykonać powinieneś mieć pakiet w wersji Professional (with source).

Idź na początek tej strony


6. Jak używać X-Files Components Professional z QuickReport Professional ?

Pakiet X-Files Components jest kompilowany z użyciem ostatnich wersji QuickReport Standard. Jeśli podczas kompilacji programu wystąpi błąd ([Fatal Error] Project1.dpr(5): Unit XQRGrids was compiled with a different version of QuickRpt.TCustomQuickRep) musisz przekompilować pakiet. Żeby przekompilować pakiet z inną wersją QuickReport (np. Professional), powinieneś:

 1. Przekopiuj run-time'owy plik *.dcp QuickReporta (np. QR4RunD7.dcp) z katalogu $(Delphi)\Projects\Bpl do katalogu $(Delphi)\XFiles\Source.
 2. Żeby przekompilować również 64-bitową wersję pakietu musisz przekopiować 64-bitową wersję run-time'owego pliku *.dcp QuickReporta do katalogu $(Delphi)\XFiles\Source\Win64.
 3. Zmień przełącznik {$UNDEF XQRGRID} na {$DEFINE XQRGRID} w pliku ..\Source\Conditionals.pas, jeśli potrzeba.
 4. Włącz przełącznik QR36, QR40 albo QR50 w pliku ..\Source\Conditionals.pas, zależnie od wersji QuickReport.
 5. Sprawdź, czy w pliku ..\Source\VCLXFilesNN.dpk jest poprawna nazwa pakietu run-time'owego QuickReporta.
 6. Przekompiluj pakiet X-Files Components.

Żeby to wykonać powinieneś mieć pakiet w wersji Professional (with source).

Uwaga. Niektóre wersje QuickReport Professional mają niewłaściwie ustawiony przełącznik Build control w Package Options ("Rebuild as needed"). W takim przypadku, musisz najpierw przestawić ten przełącznik na "Explicit rebuild" i przekompilować obydwa pakiety QuickReport, żeby umożliwić poprawne przekompilowanie pakietu X-Files Components Professional.

Idź na początek tej strony


7. Jak pokazać dodatkowe formaty graficzne (*.pcx, *.tiff, etc.) w TXDBGrid ?

Komponent TXDBGrid potrafi bezpośrednio pokazać pliki *.bmp, *.ico, *.wmf, *.emf, *.gif, *.png & *.jpg zapisane w polach BLOB, jeśli DataType pola BLOB jest ftGraphic. Aby móc pokazać dodatkowe formaty graficzne w TXDBGrid, powinieneś:

 1. Pobrać GraphicEx library by Mike Lischke (Mozilla Public Licence 1.1).
 2. Otworzyć plik ..\GraphicEx\GraphicConfiguration.inc i wybrać formaty graficzne, które potrzebujesz dołączyć.
 3. Otworzyć plik ..\Source\DCCXDBGridNN.bat lub ..\Source\DCCXFilesNN.bat i dodać ścieżkę do biblioteki GraphicEx z parametrem -u (e.g. -u..\..\GraphicEx)
 4. Zamienić przełącznik {$UNDEF GRAPHICEX} na {$DEFINE GRAPHICEX} w pliku ..\Source\Conditionals.pas.
 5. Przekompilować pakiet X-DBGrid Component lub X-Files Components.

Żeby to wykonać powinieneś mieć pakiet w wersji Professional (with source).

Idź na początek tej strony


8. Jak pokazać dodatkowe formaty graficzne w TDBImage, TQRDBImage ?

Komponenty TDBImage & TQRDBImage potrafią pokazać tylko pliki *.bmp zapisane w polach BLOB, ponieważ klasy TBlobField & TGraphicField umożliwiają przypisanie tylko do/z klasy graficznej TBitmap. Żeby uzyskać zgodność przypisań pomiędzy graficznym polem BLOB i klasą TPicture dla dodatkowych formatów graficznych (*.ico, *.gif, *.png, *.jpg i innych obsługiwanych przez bibliotekę GraphicEx) powinieneś dodać moduł XDBFields do klauzuli uses i zamienić nazwy klas TBlobField & TGraphicField na TXBlobField & TXGraphicField. Możesz to wykonać ręcznie lub uruchamiając program XFChanger z folderu w Start Menu, który wybrałeś podczas instalacji.

Idź na początek tej strony


9. Jak zainstalować TXBlobField & TXGraphicField jako domyślne klasy dla pól BLOB ?

Żeby zainstalować TXBlobField & TXGraphicField jako domyślne klasy dla pól BLOB, powinieneś:

 1. Zamienić przełącznik {$UNDEF XDBFIELDS} na {$DEFINE XDBFIELDS} w pliku ..\Source\Conditionals.pas.
 2. Przekompilować pakiet X-DBGrid Component lub X-Files Components.

Żeby to wykonać powinieneś mieć pakiet w wersji Professional (with source).

Uwaga. Od teraz, wszystkie niezbędne pola BLOB dodawane w Fields Editor będą tworzone jako TXBlobField & TXGraphicField, ale nadal musisz zamienić nazwy klas TBlobField & TGraphicField na TXBlobField & TXGraphicField w już istniejących plikach *.dfm & *.pas. Możesz to wykonać ręcznie lub uruchamiając program XFChanger z folderu w Start Menu, który wybrałeś podczas instalacji.

Idź na początek tej strony


Copyright © 1999-2024 X-Files Software
X-Files Components by Krzysztof Szyszka 
Najlepszy komponent DBGrid dla Delphi 
i VCL Grid dla QuickReport